ปุ่มนี้จะใช้ช่วยในการพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรที่อยู่ด้านบนของพยัญชนะไทย เช่น ณ ที่อยู่บน ร

1. การพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษปกติจะเป็นตัวพิมพ์เล็ก เช่น ชื่อคน mike ตามหลักไวยากรณ์แล้ว ชื่อคน ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ Mike
2. ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วกดปุ่มตัวอักษรภาษาอังกฤษ m ก็จะได้ตัว M
3. การพิมพ์ข้อความภาษาไทย ถ้าจะพิมพ์ตัว ณ.เณร จะต้องกด Shift ไว้ก่อนแล้วกดที่ตัว ร.เรือ พิมพ์เสร็จแล้วปล่อยปุ่ม Shift ทันที ไม่ต้องกดค้าง

 

ปุ่ม Shift มีทั้งสองฝั่งบนแป้นพิมพ์ เพื่อความสะดวกในการพิมพ์เพราะแต่ละปุ่มก็จะมีการจัดวางตัวอักษรไว้ปุ่มละอย่างน้อยก็ 2 ชุด ไว้ให้เลือกโดยการกดปุ่ม Shift นั่นเอง

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด eBook สอนใช้ LibreOffice Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือสอนใช้งาน LibreOffice Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :