การทำงานของปุ่มนี้จะคล้ายกันกับปุ่ม Shift เพียงแต่ว่าปุ่มบนแป้นพิมพ์จะค้างไว้ตลอดเวลา จึงเหมาะสำหรับการพิมพ์ข้อความตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ เช่น HELLO

1. ถ้าปุ่มถูกกด การพิมพ์ข้อความ จะปรากฏออกมาเฉพาะตัวอักษรหรือสระที่อยู่ด้านบนสำหรับภาษาไทย เช่น ฆ ซึ่งไม่นิยมใช้การกดแบบนี้ แต่นิยมใช้การกดปุ่ม Shift มากกว่า
2. ปุ่มนี้นิยมใช้กับการพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เช่น A B C D E F G ...

 

 

ดาวน์โหลด eBook สอนใช้ LibreOffice Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือสอนใช้งาน LibreOffice Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :