สำหรับการตัดข้อความลงบรรทัดใหม่ หรือขึ้นหัวข้อ ขึ้นย่อหน้าใหม่ หลายคนจะพิมพ์ข้อความในแต่ละย่อหน้าเยอะมาก ไม่มีการขึ้นย่อหน้าใหม่ ทำให้อ่านยาก ก็สามารถตัดข้อความลงบรรทัดใหม่ได้โดยคลิกตำแหน่งที่ต้องการแล้วกด Enter

1. เลือกภาษาที่ต้องการก่อน
2. พิมพ์แต่ละบรรทัดแล้วกด Enter ลงไปบรรทัดใหม่
3. อยากจะให้บรรทัดที่มีข้อความใดๆ ถูกตัดลงบรรทัดใหม่หรือตัดลงไปด้านล่าง ให้คลิกข้างหน้า แล้วกด Ener เพื่อให้ข้อความนั้นลงไปบรรทัดใหม่
4. ผลที่ได้จะเกิดบรรทัดว่างๆ ให้กดปุ่ม Backspace จะดึงบรรทัดที่ถูกตัดลงด้านล่าง ขึ้นมาต่อกันเหมือนเดิม

การพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Writer หรือโปรแกรมประเภทเดียวกัน จะไม่สามารถคลิกตำแหน่งใดๆ แล้วพิมพ์ได้ทันที จะต้องกด Enter เพื่อลงไปบรรทัดที่ต้องการ แล้วจึงกดปุ่ม Spacebar เลื่อนไปยังตำแหน่งในบรรทัด เช่นจะพิมพ์ท้ายๆ บรรทัด ทางฝั่งขวามือ ก็ต้องใช้ทั้งสองปุ่มนี้ร่วมกัน

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด eBook สอนใช้ LibreOffice Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือสอนใช้งาน LibreOffice Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :