ปุ่มนี้จะใช้ลบคำหรือข้อความหน้าตัวเคอร์เซอร์หรือดึงบรรทัดที่ถูกตัดลงด้านล่างโดยการกดปุ่ม Enter ให้กลับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิม

1. คลิกหน้าข้อความใดๆ เช่นคำว่า พิมพ์ ... แล้วกด Enter เพื่อเลื่อนข้อความบรรทัดนั้นๆ ลงไปด้านล่าง
2. ผลที่ได้จะเกิดบรรทัดว่างตรงกลาง
3. ขณะนั้นต้องคลิกหน้าบรรทัดดังกล่าว แล้วกดปุ่ม Backspace ดึงข้อความกลับขึ้นมาให้บรรทัดติดกันเหมือนเดิม


4. ในขณะที่กำลังพิมพ์ข้อความอยู่นั้น ถ้าพิมพ์ผิด ให้กด Backspace ลบออก แล้วพิมพ์ข้อความใหม่ได้เลย
5. ส่วนคำใดที่พิมพ์ผิด เช่น พิมพ์ผิกให้แก้ไข โดย ให้คลิกหลัง ก แล้วกดปุ่ม Backspace เพื่อลบ ก ออกไป
6. กดปุ่ม ด ที่แป้นพิมพ์ เพื่อสะกดให้ถูกต้อง
7. ผลที่ได้

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด eBook สอนใช้ LibreOffice Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือสอนใช้งาน LibreOffice Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :