ก่อนจะฝึกใช้งานปุ่มหรือคีย์ใดๆ บนแป้นพิมพ์ให้เปิดโปรแกรม LibreOffice Writer ขึ้นมาก่อน จากนั้นให้สังเกตุตำแหน่งของเคอร์เซอร์ ปรากฏที่ ตำแหน่งใด ถ้ามีการกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ ก็จะปรากฏข้อความที่ตำแหน่งนั้น

1. ตำแหน่งของเคอร์เซอร์
2. ก่อนพิมพ์ข้อความ ต้องเลือกภาษาก่อน โดยกดปุ่ม Gave Accent หรือปุ่ม ตัวหนอน
3. กดปุ่มที่แป้นพิมพ์ เช่น รถ
4. จะปรากฏคำว่า รถ ที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ที่ได้เลือก หากต้องการลบให้กด Back Space การวรรค กด Spacebar
5. การพิมพ์คำหรือข้อความเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการ ให้กด Enter ลงไปยังบรรทัดที่ต้องการ แล้วจึงพิมพ์ข้อความ

 

กรณีต้องการลบหลายไฟล์พร้อมกันให้คลิกไฟล์แรก กดปุ่ม Ctrl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกไฟล์ทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม Delete

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด eBook สอนใช้ LibreOffice Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือสอนใช้งาน LibreOffice Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :