การทำงานในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร LibreOffice Writer หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นโปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสารจะคล้ายกัน การใช้เมาส์เพื่อจัดการกับข้อความ หน้าจอ การเลือกคำสั่งต่างๆ จะไม่ต่างกัน เช่น

1. การคลิกเลือกคำสั่งจะเป็นการชี้ที่คำสั่งใดๆ แล้วคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ คลิกไอคอนในทูลบาร์ การเลื่อนดูเอกสาร เป็นต้น
2. การเลือกข้อความด้วยการสร้างแถบสี โดยชี้ข้อความที่ต้องการ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเป็นแถบสี เพื่อเลือกข้อความ และคลิกที่ว่างๆ ให้แถบสีหายไป
3. การเลือกข้อความด้วยการใช้งานเมาส์ร่วมกับคีย์บอร์ด กรณีที่ต้องการเลือกเอกสารซึ่งมีหลายหน้ากระดาษ จำเป็นต้องใช้การกดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ด เพื่อช่วยเลือกเอกสาร เช่น คลิกที่หน้าข้อความแรกในหน้าแรก กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกที่ท้ายข้อความหน้าสุดท้าย วิธีนี้เหมาะสำหรับการเลือกข้อความหลายๆ หน้ากระดาษ
4. การทำงานกับส่วนต่างๆ ของหน้าจอหรือหน้าเอกสาร การจัดการกับส่วนต่างๆ จำเป็นต้องใช้การคลิกเมาส์เพื่อเลือกคำสั่งหรือจัดการส่วนต่างๆ ในหน้าจอ LibreOffice Writer อาจจะใช้การคลิกปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวาของเมาส์
5. การแก้ปัญหากรณีเมาส์ไม่ทำงาน กรณีเมาส์ไม่ทำงาน ให้กดปุ่ม Alt ที่แป้นพิมพ์ จากนั้นกดปุ่มตัวอักษรรายชื่อเมนูบาร์ที่ขีดเส้นใต้ เช่น F ในเมนู File

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด eBook สอนใช้ LibreOffice Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือสอนใช้งาน LibreOffice Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :