ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่ทำอะไรรวดเร็ว ไวเหมือนลิง คิดเร็ว ทำเร็ว เสร็จเร็ว คล่อง แคล่ว ซึ่งก็มีหลายแบบ บางคนก็ทำอะไรเร็ว เพราะนิสัยส่วนตัว แต่บางคนทำอะไรเร็ว เพราะมีการวางแผนในใจอย่างดี ที่เหลือ ก็แค่ทำตามแผนที่คิดไว้ในใจเท่านั้นเอง

ตัวอย่าง :

การทำอะไรเสร็จเร็ว ไม่ผิดพลาด ไวเหมือนลิง จำเป็นต้องคิดวางแผนการทำงานไว้ในใจ ก่อนจะลงมือทำจริง เมื่อขั้นตอน การทำงานทั้งหมดได้ถูกทดลองทำในใจไปหลายรอบแล้ว คราวนี้การลงมือทำงานจริงก็จะเสร็จเร็วกว่าที่คิด

การทำงานเสร็จเร็ว ทำอะไรเร็ว ไวเหมือนลิง มีเทคนิคง่าย ด้วยการวางแผนก่อนเสมอ ในทุกๆ เรื่องที่จะทำ ทั้งเรื่องเล็ก เรื่องทั่วไป เรื่องใหญ่ วิธีวางแผนอาจจะเริ่มตั้งแต่ก่อนก่อนลุกจากที่นอน วางแผนในแต่ละวันจะเริ่มทำอะไรก่อนหลัง เมื่อตืน นอนแล้ว ก็เริ่มลงมือทำตามนั้น ก็จะไม่เสียเวลา หรือหากเป็นเรื่องทั่วไป อย่างการจอดรถ ถอยรถออกจากที่จอดรถ ก็ต้องฝึก วางแผนเช่นกัน จะหันหัวรถไปทางใด การอ่านหนังสือลองอ่านสักสิบหน้า แล้วก็คำนวณดูว่าใช้เวลากี่นาที จากนั้นก็ตั้งหน้าตั้ง ตาอ่าน ก็จะอ่านจบเร็วมาก แต่หากอ่านไป ทำอย่างอื่นไปด้วย บางทีเป็นอาทิตย์ก็ไม่เสร็จ

คนที่ทำอะไรเร็ว เสร็จเร็ว มักจะมีประสบการณ์สูง จึงจะมองอะไร เข้าใจอะไรได้เร็วกว่าคนอื่น จากนั้นกระบวนการทำงาน ในสมองก็จะเริ่มคิดไปก่อนการลงมือทำ เมื่อลงมือทำจริง จึงทำงานเสร็จเร็ว ไวเหมือนลิง หากไม่เคยผ่านประสบการณ์ใน การทำงานใดๆ มาเลย ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะทำอะไรได้เร็ว หรืออาจจะทำได้แต่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เร็วแต่ผิด ก็สร้าง ปัญหาตามมา