ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเปรียบเทียบถึงการกระทำและความสำเร็จในการทำงานใดๆ หากมีความพยายามในการทำงาน ก็ย่อมจะประสบความสำเร็จในงานที่ทำอย่างแน่นอน

ตัวอย่าง :

คนที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าอยากจะทำอะไรก็ตาม หากตั้งใจลงมือทำอย่างต่อเนื่อง ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นแน่นอน สักวันจะต้องประสบความสำเร็จ ตามที่ตั้งใจ

เด็กบางคนเรียนไม่เก่ง แต่เป็นขยัน มีความตั้งใจจริง มีความมุ่งมั่น ก็มักจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จมักอยู่ที่นั่น เป็นรางวัลตอบแทนสิ่งที่ได้ลงมือทำ

ปัจจุบันนี้ ความพยายามอย่างเดียว อาจจะไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่พยายามทำ หากทำแบบเดิมๆ ไม่มีการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งที่ทำหรืองานที่พยายามทำอยู่ หรืออาจจะไม่มีการตั้งจุดมุ่งหมาย ความสำเร็จก็อาจจะไม่เกิดขึ้น ทำให้เสียเวลาเปล่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น จึงอาจจะใช้ไม่ได้ในกรณีนี้

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น อาจจะไม่จริงเสมอไป หากเอาแต่ทำงานอย่างเดียว โดยไม่มีการหยุดวิเคราะห์ หยุดทบทวนการทำงานของตัวเอง เพราะงานบางอย่างที่ต้องเป็นคนบุกเบิก คิดเอง ทำเอง จำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ให้มาก หลับหูหลับตา พยายามทำอย่างเดียว ก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จ ต้องหมั่นสำรวจ การทำงานบ่อยๆ ยิ่งงานที่มีขนาดใหญ่มีความซับซ้อน ยิ่งต้องทบทวนกระบนการทำงานบ่อยๆ เช่นกัน เพราะหากหลงทางแล้วจะเสียเวลามาก