ตำแหน่งให้แทรกภาพ
ตำแหน่งให้แทรกภาพจะมี 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1. ตำแหน่งด้านซ้ายมือ รองรับภาพขนาดประมาณ 117 x 117 Pixels
2. ตำแหน่งด้านขวามือ รองรับภาพขนาดประมาณ 117 x 117 Pixels เช่นกัน
3. ตำแหน่งกลางจอภาพ รองรับภาพขนาดความกว้าง (Width) ประมาณ 500 Pixels เกินกว่านั้น ภาพจะล้นหน้าจอ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับธีมของ PHPNuke
4. อาจแทรกภาพเข้ากับข้อความ เป็นภาพประกอบในบทความ