ตรวจดูรายชื่อไฟล์ภาพในเครื่อง
ก่อนอื่นเราก็ตรวจดูรายชื่อไฟล์ภาพประกอบของ PHPNuke กันก่อนว่าถูกจัดเก็บไว้ที่ใดบ้าง
1. ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ของโปรแกรม phnuke ไว้ จากตัวอย่างผู้เขียนเก็บไว้ในโฟลเดอร์ www
2. ไฟล์ภาพจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ images แต่ไม่ใช่ทุกไฟล์ ให้ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร์นี้ เพื่อดู รายชื่อไฟล์ภายใน
3. คลิกเลือกการแสดงภาพแบบ Thumbnails
4. ในนี้ก็ยังมีโฟลเดอร์ย่อยอีกหลายโฟลเดอร์ เช่น admin, articles....