Optimize DB
คำสั่งนี้จะช่วยลดขนาดฐานข้อมูลให้เล็กลง ประหยัดพื้นที่ ช่วยให้โปรแกรมทำงานเร็วขึ้น
1. คลิก Optimize DB
2. ช่อง ตาราง เป็นชื่อตารางข้อมูล
3. ช่อง ขนาด เป็นขนาดของตารางข้อมูลนั้นๆ
4. ช่อง สถานะ บอกสถานะของตาราง
5. ช่อง Space Saved ขนาดที่ถูกลดลงแล้ว