เป็นเครื่องมือที่คล้าย Clone Stamp แต่จะยังคงสีและแสงเงาของส่วนที่จะแก้ไขไว้เหมือนเดิม ไม่นำ ภาพต้นแบบมาปะลงทั้งหมด ทั้งสีและแสงเงา หากจะเปรียบเทียบให้เห็นผลชัดเจน ถ้าที่แขนของคุณถูก ไฟใหม้ และต้องการนำผิวหนังบริเวณท้องน้อย ซึ่งมีผิวขาวกว่าแขน เพราะไม่โดนแดด มาปะตรงแขน แน่นอนว่าผิวหนังต้องมีสีต่างกัน การใช้เครื่องมือนี้แต่งภาพ จะทำให้ผิวหนังที่นำมาปะ มีความกลมกลืน ทำให้ผิวหนังที่นำมาปะมีสี แสงเงาใกล้เคียงกันกับผิวบริเวณนั้น