ใช้สำหรับเลือกภาพเช่นกัน แต่จะเลือกแบบอิสระได้ โดยใช้การกดปุ่ม Alt แล้ว คลิกเมาส์ไปรอบๆ บริเวณที่ต้องการเลือกภาพ
1. คลิกเครื่องมือ แลสโซ่
2. ลากเมาส์ครอบส่วนของภาพที่ต้องการ
3. การใช้งานอีกวิธีหนึ่งให้กดปุ่ม Alt ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้
4. คลิกเมาส์ไปรอบๆ ภาพที่ต้องการ จุดแรกและจุดสุดท้ายให้บรรจบกัน เสร็จแล้วก็ปล่อยปุ่ม Alt
5. ก็จะเป็นการเลือกภาพหรือสร้างเส้นประครอบเฉพาะส่วนของภาพที่ต้องการ
6. การยกเลิกให้เส้นประหายไป ให้กดปุ่ม Ctrl+D ที่แป้นพิมพ์