ผู้อ่านท่านใดรับบริการตกแต่งภาพด้วย Photoshop การนำเสนอผลงานให้ลูกค้าตรวจดูความเรียบ ร้อย ดูผลงานก่อน การส่งไฟล์ต้นฉบับของ Photoshop ให้ลูกค้า ก็จะทำให้นำไฟล์ไปแก้ไขได้ แต่การแปลง เป็นไฟล์ PDF ก็จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ดูได้อย่างเดียว และยังกำหนดคุณสมบัติแบบอื่นๆ ได้อีกเช่น ห้ามพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ต้องมีรหัสผ่านในการเปิดอ่านไฟล์ เป็นต้น


1. ออกแบบงานใน Photoshop บันทึกไฟล์เก็บไว้ให้เรียบร้อย
2. บันทึกเป็นไฟล์ PDF โดยคลิก File>>Save As

3. คลิกเลือก Photoshop PDF
4. คลิกเอาถูกหน้า Layer ออกไป
5. คลิกปุ่ม Save
6. คลิกปุ่ม OK
7. ตั้งค่าเกี่ยวกับไฟล์ PDF เช่น Preserve Photoshop Editing Capabilities คลิกเอาถูกออก ถ้าไม่ต้องการให้แก้ไขไฟล์ PDF ที่ได้
8. Optimize for fast web preview ลดขนาดไฟล์ PDF ให้มีขนาดเล็ก เพื่อความเร็วในการดู ผ่านเว็บไซต์
9. คลิกเลือกรุ่นของโปรแกรม Acrobat
10. คลิกแท็ป Compression กำหนดการบีบย่อไฟล์
11. ค่าที่โปรแกรมกำหนดไว้ เป็นค่ามาตรฐานสำหรับการใช้งานทั่วๆ ไป ทดลองใช้ค่านี้ไปก่อน แล้วดูผลงานที่ได้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วค่อยปรับแต่ง
12. แต่ถ้าเป็นการทำสิ่งพิมพ์ ต้องกำหนดค่าความละเอียดไว้ที่ 300 pixels/inches
13. ค่า Compression = none ถ้านำไปทำเพลท ไม่ต้องบีบย่อไฟล์ภาพ จะทำให้ภาพแตก
14. Image Quality = Maximum กำหนดความละเอียดภาพไว้สูงสุด ต้องลองกำหนดไว้ที่ขนาด ต่างๆ แล้วดูว่า ตัวเลือกใดที่เหมาะสมกับการใช้งาน

15. คลิกแท็ป Security กำหนดความปลอดภัย
16. สามารถกำหนดได้ 2 แบบ แบบแรกจะเป็นรหัสผ่านในการเปิดอ่านไฟล์ (Document Open Password)
17. แบบที่ 2 เป็นการกำหนดรหัสผ่านในการแก้ไขไฟล์ PDF นั้นๆ เช่น ป้องกันการแก้ไขไฟล์หรือ Printing อาจเลือกกำหนดรหัสผ่านแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบก็ได้
18. กำหนดค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save PDF

ดูผลงานที่ได้
1. ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ไว้เช่น My Documents
2. ดับเบิ้ลคลิกชื่อไฟล์ที่ได้ จะมีนามสกุล PDF

 

 

รวมบทความสอนสร้างไฟล์ PDF เพิ่มเติม...

แสกนหนังสือเป็น PDF หรือ eBook

อ่าน eBook ไฟล์ PDF พร้อมทำโน้ตย่อ ขีดเส้นบรรทัด เพื่อช่วยจำ

การสร้างไฟล์ PDF เพื่อสร้างอีบุ๊คใน Publisher 2010

ตัวอย่างการสร้างอีบุ๊ค PDF

การทำอีบุ๊คแบบ PDF ด้วยโปรแกรม Word 2010