เครื่องพีซีจะใช้เมาส์ช่วยเลือกคำสั่ง ซึ่งค่อนข้างสะดวกมาก แต่ในโน้ตบุ๊คเพื่อความสะดวก ใน การพกพา จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบของเมาส์เป็นแบบทัชแพด การใช้ งานจะใช้นิ้วแตะที่ทัชแพดแล้วลาก นิ้วไปมาบนทัชแพด ลูกศรบนจอก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วย บนทัชแพดก็มีปุ่มซ้ายปุ่มขวาเหมือนเมาส์

 

ตัวอย่างการใช้งานแบบต่างๆ
1. ใช้นิ้วแตะที่ทัชแพดแล้วเลื่อนนิ้วไปมา จะเป็นการเคลื่อนลูกศรบนหน้าจอไปยังตำแหน่ง ต่างๆ เพื่อไปชี้ที่ปุ่มหรือคำสั่งใดๆ
2. ใช้นิ้วแตะที่ทัชแพดเบาๆ หนึ่งครั้ง ถ้าในขณะนั้นชี้ลูกศรที่ปุ่มหรือคำสั่งใดๆ ก็จะเป็นการ เลือกคล้ายๆ กับการคลิกเมาส์
3. แตะติดกันเร็วๆ สองครั้ง คล้ายกับการดับเบิ้ลคลิกเมาส์ ใช้เพื่อดับเบิ้ลคลิกไอคอนบนหน้า จอเพื่อเข้าโปรแกรม
4. ชี้ลูกศรที่วัตถุใดๆ บนหน้าจอ กดปุ่มซ้ายที่ทัชแพดค้างไว้ แล้วลากนิ้วไปมาบนททัชแพด เพื่อย้ายวัตถุ ได้ที่แล้วก็ปล่อยปุ่มซ้ายของทัชแพด
การใช้งานเมาส์และคีย์บอร์ดภายนอก

ถ้าการใช้ทัชแพดและคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊คเป็นเรื่องยากลำบาก ก็หาซื้อเมาส์และคีย์บอร์ดของ เครื่องพีซีมาต่อ ก็จะช่วยให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
1. เลือกซื้อเมาส์ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ USB มีให้เลือกหลายแบบ แบบเป็นลูกกลิ้งราคาถูกที่ สุด แบบใช้แสงราคาก็จะแพงขึ้นไปอีก แบบไร้สายจะมีราคาแพงที่สุด แต่สะดวกดี
2. คีย์บอร์ดก็มีให้เลือกหลายแบบเช่นกัน ทั้งแบบต่อสายและไร้สาย
3. ซื้อตัว USB Hup มาต่อกับพอร์ต USB
4. เสียบเมาส์และคีย์บอร์ดแบบ USB กับ USB Hup คราวนี้ก็ใช้งานโน๊ตบุ้คอย่างมีความ สุขขึ้นอย่างแน่นอน ถ้ามีพอร์ต USB มากกว่า 2 พอร์ต ก็อาจไม่จำเป็นต้อง ซื้อ USB Hup มาใช้งาน