การย่อขยายขนาดภาพใน Publisher 2007

1. คลิกเลือกภาพที่ต้องการก่อน ซึ่งภาพที่ถูกเลือก จะปรากฏ จุดโดยรอบ ก็แสดงว่า พร้อมแล้วสำหรับการย่อขนาดภาพหรือขยายขนาดภาพ ให้ชี้ลูกศรที่จุดใดๆ ของภาพ
2. จากนั้นให้กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากออก การย่อขนาดภาพให้ลากไปหามุมหรือด้านตรงกันข้าม ส่วนการขยายขนาดภาพ ให้ลากเมาส์ออกไป 

การย่อขนาดภาพหรือขยายขนาดภาพในโปรแกรมนี้ยังสามารถทำได้อีกวิธีด้วยการกำหนดค่าเป็น cm ที่แถบเครื่องมือด้านบน กรณีต้องการย่อขนาดแบบกำหนดค่าได้ 

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้