การระบายสีภาพใน Publisher 2007
1. คลิกเลือกภาพก่อน
2. คลิกปุ่มแสดงคำสั่ง ในเครื่องมือระบายสี
3. คลิกเลือกสีตามต้องการ
4. More Fill Color เลือกสีต่างๆ เพิ่มเติม
5. Fill Effects เป็นการระบายสีด้วยสีเอฟเฟ็คต์แบบต่างๆ
6. สี Fill Effects แบบ Gradient
7. สีแบบ Texture

 

8. สีแบบ Pattern
9. สีแบบ Picture นำภาพมาระบายให้ภาพ
10. สีแบบ Tint