บทความแนะนำวิธีการทำปุ่ม Line It ใส่ในเว็บไซต์ Joomla 3 เพื่อแชร์บทความ ข้อมูลสินค้า ประกาศ ฯลฯ ของคุณ ไปยัง Line โดยผู้เข้าชมแชร์ชื่อบท ความนั้นๆ ไปให้เพื่อนหรือคนรู้จักได้เข้ามาอ่านบทความ หรืออาจจ

อีกช่องทางหนึ่งในการแชร์เรื่องราวดีๆ อาจจะเป็นประกาศ บทความ การขายสินค้า ด้วยการเพิ่มปุ่ม Line It ใกล้ๆ บทความนั้นๆ ผู้เข้าชมจะสามารถคลิ กเพื่อส่งให้เพื่อนได้ทันที แต่การใช้งานนั้น ต้องเป็นการท่องเว็บผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต ซึ่งก็ได้รับความนิยมกันมากขึ้น

ตัวอย่างการใช้งานปุ่ม Lite It ในบทความ Joomla 3

ตัวอย่างการใช้งานในมือถือหรือแท็บเล็ต Android
1. ในเว็บไซต์ Joomla 3 ให้แตะปุ่ม Line It เพื่อแชร์บทความที่กำลังอ่าน ตัวอย่างปุ่มจะอยู่เหนือบทความ ตำแหน่ง Protostar Position-3

2. แตะเลือกแอพ Line และ เฉพาะครั้งนี้

3. แตะเลือกชื่อผู้รับใน Line
4. แตะ ตกลง

5. แตะ ส่งเข้าห้องสนทนา หรือ แชร์เป็นโพสต์

6. แตะส่ง
7. ตัวอย่างข้อความที่ส่งเข้ามาใน Line ให้แตะเพื่อเปิดอ่านได้เลย โดยเปิดด้วยโปรแกรม Chrome

การสร้างปุ่ม Line It ใน Joomla 3

1. เข้าระบบ Joomla ไปที่ Extensions>>Module Manager

2. คลิกปุ่ม New

3. คลิกเลือก Flexi Custom Code ตัวนี้เป็นโปรแกรมเสริมดาวน์โหลดได้ที่ extensions.joomla.org

4. ช่อง Title พิมพ์ชื่อ เช่อน Share Line
5. ด้านขวามือ Show Title เลือก Hide ซ่อนชื่อโมดูล
6. Position ตำแหน่งแสดง เลือกด้านล่างใต้ข้อความ Protostar Position-2 หากต้องการวางเหนือบทความก็ต้องตำแหน่ง Protostar Position-3
7. Status เลือก Publish เปิดใช้งาน
8. ในช่อง Insert Code ให้แทรกโค้ดดังนี้ ตำแหน่ง right จะให้วางทางขวามือ เลือกได้ตามต้องการ left, center หรือ right

<p style="text-align: center;">
<span>
<script type="text/javascript" src="//media.line.me/js/line-button.js?v=20140411" ></script>
<script type="text/javascript">
new media_line_me.LineButton({"pc":false,"lang":"en","type":"a"});
</script>
</span>
</p>


9. การสร้างโค้ดไปที่เว็บไซต์ Line  http://media.line.me/howto/en/

10. เสร็จแล้วคลิก Save & Close

11. เมื่อดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์จะไม่เห็นปุ่มนี้ ต้องดูผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต ตัวอย่างจะแสดงด้านล่าง ใต้บทความ

การใช้แอพ Line เป็นที่นิยมกันมากในประเทศไทยเรา จึงต้องหาทางใช้ประโยชน์จากความนิยม โดยการหาช่องทางในการส่งข้อมูลให้เข้าถึง Line ให้ได้มาก ที่สุด หลายคนใช้เพื่อแนะนำเว็บไซต์ หลายคนใช้เพื่อแนะนำสินค้า ขายสินค้า ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเสนอบริการ และสร้างรายได้

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :