บทความอธิบายวิธีการนำภาพของเรา ไปสร้างเป็นภาพประจำตัวใน Profile ของเราในแอพ Line เพื่อให้สมาชิกเห็นหน้าค่าตาเราได้

วิธีการใส่ภาพประจำตัว

1. เข้าแอพ Line แล้วแตะคำสั่ง อื่นๆ มุมบนขวา

2. แตะ โปรไฟล์

3. จะเห็นภาพประจำตัว ให้แตะแก้ไข

4. แตะเลือกรูปจากคลังภาพ

5. แตะ เลือกภาพที่ต้องการนำมาทำภาพประจำตัว

6. แตะเลื่อนเลือกเอาเฉพาะส่วนของภาพที่เราต้องการ
7. แตะเลือก

8. ภาพที่ได้
9. เราสามารถแต่งภาพด้วยเอฟเฟคต์ต่างๆ ก่อนจะนำภาพไปใช้งาน แต่งให้ดูดีขึ้น แตะเลือกเอฟเฟคต์ต่างๆ ด้านล่าง 10. ได้ภาพตามต้องการแล้ว แตะ ส่ง เป็นอันเสร็จสิ้นการนำภาพมาทำภาพประจำตัวใน Line
11. แตะปุ่ม ย้อนกลับ ออกจากการตั้งค่า

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :