บทความแสดงตัวอย่างการใช้ phpMyAdmin ในโปรแกรม xampp สร้างฐานข้อมูล MySQL เพื่อติดตั้ง Joomla 3.x ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง
1. เข้า phpMyAdmin โดยพิมพ์ http://localhost/phpmyadmin แล้วกด Enter
2. หน้าจอโปรแกรม phpMyAdmin
3. คลิก Database
4. คลิกและพิมพ์ชื่อฐานข้อมูลเช่น android แล้วคลิก create


 

5. ก็จะได้ฐานข้อมูลสำหรับติดตั้ง Joomla 3.x ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง โดยจะมีข้อมูลดังนี้
host = localhost
Username = root
Password = ว่าง ไม่ต้องพิมพ์ ปล่อยว่าง สำหรับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเราเอง
Database Name = android
นี่คือข้อมูล MySQL ตัวอย่างที่เราจะเอาไปใช้ป้อนข้อมูลในการติดตั้ง Joomla 3.x


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิธี ดาวน์โหลดภาพฟรี ค้นหา Save ภาพ ง่ายกว่าวิธีอื่น แน่นอน

แนะนำวิธี ดาวน์โหลดภาพฟรี แบบง่ายๆ เลือกภาพได้เร็ว เพราะให้แสดงทีเดียวครั้งละหลายร้อยภาพ สามารถค้นหาได้ตามชื่อ ภาพที่ต้องการ เช่น ภาพฟรี ผัก ภาพฟรี เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง draw drew drawn วาด, ล่อ, ชัก, สาว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น