หลังการติดตั้งโปรแกรม Xampp ในคอมพิวเตอร์ของเราเองเสร็จ แล้วจำเป็นต้องตั้งค่าบางอย่างให้กับไฟล์ php.ini ไม่เช่น นั้นจะมีปัญหาในการติดตั้งโปรแกรมทำเว็บไซต์บางตัวอย่าง Joomla หรือการนำเข้าฐานข้อมูล MySQL

 

ตัวอย่างการตั้งค่าไฟล์ php.ini

1. เข้าไปในโฟลเดอร์ xampp จะพบโฟลเดอร์ php ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปข้างใน
2. เลื่อนลงไปหาไฟล์ชื่อ php.ini คลิกขวาแล้วคลิก Edit เพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข


3. ค้นหาคำสั่ง upload_max_filesize=2M แล้วเพิ่มให้มากกว่านั้น เช่น 32M ในกรณีที่นำไฟล์ MySQL มาทดลองติดตั้งใน เครื่อง ไฟล์อาจจะมีขนาดใหญ่เกิน 2MB ก็จะไม่สามารถนำเข้าได้


4. ค้นหาคำสั่ง user_ini.cache_ttl แล้วเพิ่มเวลาของ cache ให้มากกว่า 300 เพราะการติดตั้งโปรแกรมทำเว็บไซต์บางตัว ต้องการเวลามากกว่านั้น ส่งผลให้ไม่สามารถติดตั้งได้ เช่น การติดตั้ง Joomla 3 ขึ้นไป
5. เสร็จแล้วให้บันทึกไฟล์ และปิดไฟล์

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เปรียบเทียบการลงทุนระหว่าง เล่นหุ้น กับลงทุน ทำเว็บไซต์

หุ้นเป็นวิธีลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่าง ราคาหุ้น ผล กระกอบการ เงินปันผล ความมั่นคงของกิจการ นอกจากหุ้นแล้ว เว็บไซต์ ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนมีเงินเย็น ซึ่งมีลักษณะการลง ทุนที่คล้ายกัน อาจเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนมีเงินเย็น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง be, was-were, been เป็น, อยู่, คือ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น