ตอนนี้ Joomla 3.8.0 ได้ออกมาแล้ว สำหรับใครที่ใช้ Joomla 3.7.5 เมื่ออัพเกรดเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วพบปัญหาแสดงข้อความ Error แบบต่างๆ เช่น MOD+MENU_SYSTEM .... ก็ใช้วิธีง่ายๆ อัพโหลดเวอร์ชั่นเก่าไปแทนที่

การพัฒนาและออกเวอร์ชันใหม่ของ Joomla ทุกครั้ง มักจะตามมาด้วยปัญหา สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดตอนนี้ Joomla 3.8.0 เมื่อได้ อัพเกรด Joomla 3.7.5 เป็น Joomla 3.8.0 แล้วปรากฏว่า เว็บไซต์มีปัญหากับ MOD แบบต่างๆ เช่น

MOD_MENU_SYSTEM, MOD_MENU_COM_USERS_USERS ฯลฯ

และเว็บไซต์ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ ตัวอย่างข้อความ Error ในหน้าจอเข้าระบบ ส่วนหน้า จอเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้เช่นกัน

 

วิธีป้องกันและการแก้ปัญหา

1. ก่อนจะทำการอัพเกรด Joomla 3.7.5 เป็น Joomla 3.8.0 ให้  สำรองข้อมูลเว็บไซต์ Joomla ก่อน อ่านได้ที่นี่
2. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัพเกรด Joomla 3.7.5 เป็น Joomla 3.8.0 ได้ที่ Joomla.org ให้ดาวน์โหลดไฟล์ของ Joomla 2 รายการ นี้
- Joomla_3.7.5-Stable-Full_Package.jip ไว้แก้ปัญหากรณีอัพเกรดแล้วเว็บพัง
- Joomla_3.8.0-Stable-Update_Package.jpg ไว้อัพเกรด Joomla 3.7.5 เป็น Joomla 3.8.0


3. ทำการแตกไฟล์ซิพ แล้วใช้โปรแกรม FileZilla ทำการเชื่อมต่อกับพื้นที่เว็บไซต์ ก่อนจะทำการอัพโหลดไฟล์ Joomla 3.8.0 ไปทับไฟล์ Joomla 3.7.5 ในเว็บไซต์จริง


4. กรณีอัพโหลดแล้วเว็บไซต์พัง โดยจะแสดงข้อความ Error คล้ายตัวอย่าง เช่น MOD_MENU_SYSTEM, MOD_MENU_COM_USERS_USERS ฯลฯ


5. ให้ทำการอัปโหลดไฟล์ของ Joomla 3.7.5 ไปแทนที่ไฟล์ของ Joomla 3.8.0 ในเว็บไซต์จริง เว็บไซต์ก็จะใช้งานได้ตามปกติ

 

ปัญหาจากการอัพเกรด Joomla 3.7.5 เป็น Joomla 3.8.0 เกิดจากสาเหตุใดนั้น ผู้เขียนก็ยังไม่มีเวลาศึกษาเพิ่มเติม แต่ใครที่อัพ เกรดแล้วพบปัญหา ก็ใช้วิธีนี้ให้เว็บกลับไปทำงานได้ตามปกติเสียก่อน แล้วจึงศึกษาหาสาเหตุอีกที