สอนสร้างเว็บ Joomla 3.5

รวมบทความสอนใช้งาน Joomla 3.5 โปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปหรือ CMS เหมาะสำหรับสร้างเว็บไซต์ทุกประเภท โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีระบบหรือเนื้อหา บทความจำนวนมาก เว็บไซต์ขนาดใหญ่และซับซ้อน

บทความแนะนำวิธีอัพเกรด Joomla 3.5 ไปเป็น Joomla 3.6 รุ่นล่าสุดในขณะนี้ (13/07/2559) มีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง และมีอะไรบ้างที่ต้องทำเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการอัพเดท เป็นต้น

บทความแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Joomla 3.5 ซึ่งจะใช้รุ่น Beta ติดตั้งในเว็บไซต์จริงๆ เป็นกรณีศึกษา สำหรับท่านที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla แต่รุ่นนี้ ยังไม่แนะนำให้ใช้ เพราะยังไม่ใช่เวอร์ชันสำหรับการใช้งานจริง

บทความแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Joomla 3.5 Beta 4 แบบ Localhost ทดลองติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเราเอง เพื่อทดสอบการทำงานว่าเป็นอย่างไร บ้าง รุ่นนี้ให้ใช้สำหรับการทดลองเท่านั้น ห้ามนำไปใช้จริง