บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง forego forewent foregone นำ, มาก่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

forego forewent foregone นำ, มาก่อน, รู้ก่อน, รู้กันอยู่, รู้ล่วงหน้า, ทำมาก่อน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He foregoes the problems.
คำอ่าน ฮี ฟอรโกสึ เดอะ พร็อบเบล็มสึ
คำแปล เขารู้ถึงปัญหานั้นๆ อยู่แล้ว หรือ รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมา หรือ รู้ถึงปัญหาล่วงหน้าอยู่แล้ว ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He forewent the problems.
คำอ่าน ฮี ฟอรเว้นถึ เดอะ พร็อบเบล็มสึ
คำแปล เขารู้ถึงปัญหานั้นๆ อยู่แล้ว หรือ รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมา หรือ รู้ถึงปัญหาล่วงหน้าอยู่แล้ว ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has foregone the conclusion already.
คำอ่าน ฮี แฮส ฟอรกอน เดอะ คอนคลูสชัน ออลเรดดิ
คำแปล เขาได้ข้อสรุปมาก่อนแล้ว หรือ เขาได้รู้ถึงข้อสรุปมาก่อนแล้ว รู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อสรุปมาก่อนแล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค it's a foregone problems.
คำอ่าน อิทสะ ฟอรกอน พรอมเบล็ม
คำแปล มันเป็นปัญหาที่รู้ๆ กันอยู่แล้ว

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

lead / หลีด/ นำ
conduct / คอนดัก/ นำ
antedate / แอนทีเดท / มาก่อน

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

หวานเป็นลม ขมเป็นยา คำพูดไพเราะอาจทำให้เดือดร้อน คำพูดแรงๆ จะช่วยเตือนสติ

ความหมาย : สำนวนนี้ มักจะใช้พูดเตือนสติเกี่ยวกับคำพูดของคนเรา คำพูด คำจาที่ไพเราะ น่าฟัง แต่ทำ ให้เกิดความเดือดร้อน เพราะขาดสติ หลงเชื่อ และทำตามจนสร้างปัญหาตามมา แต่คำพูดแรงๆ มักทำให้ได้สติกลับคืนมาเร็วขึ้น หวานเป็นลมขมเป็นยา คำพูดหวานๆ หลงเชื่อแล้ว นำไปปฏิบัติตาม อาจทำให้เกิดปัญหาตามมา คำพูดหวานๆ หลงเชื่อแล้ว อาจจะโดนหลอก ทำให้เสียทรัพย์ เสียเวลา ส่วนคำพูดแรงๆ เหมือน ขมเป็นยา เป็นคำพูดที่ช่วยเตือนสติ ให้มีสติเร็วขึ้น ซึ่งอาจ จะเป็นการด่า การประชด ดูถูก ดูแคลนหรือพูดแรงๆ เพื่อให้ผู้ฟังได้มีสติกลับคืนมาและรู้ว่าตัวเองกำลังเดินผิดทางหรือถูกหลอก และกำลังจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมา หากยังไม่ยอมหยุด จึงต้องพูดแรงๆ เพราะพูดจาไพเราะ เตือนด้วยคำพูดดีๆ แล้วก็ยังไม่ฟัง ก็ต้องด่าแรงๆ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง reawake reawoke reawaken ตื่นขึ้นอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น