เงินเป็นสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง การศึกษาเรื่องเงิน การเงิน อย่างลึกซึ้งหลายๆ ด้าน จึงเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นจะต้องรู้ โดยเฉพาะยิ่งมีเงินมากเท่าใด ก็ยิ่งต้องศึกษา เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งบางเรื่องก็ยากจะคาดเดา หรือรู้ไม่เท่าทัน กว่าจะรู้ก็พลาดท่าไปแล้ว

เมื่อมีเงิน โดยเฉพาะยิ่งมีเงินมากหรือทรัพย์สินจำนวนมาก ก็ควรศึกษาถึงสาเหตุที่อาจทำให้ต้องสูญเสียเงินไปโดยขาดความรู้ หรือคาดไม่ถึง หรือกรณีมีเงินน้อย ก็เช่นกัน เพราะหากผิดพลาดก็จะยิ่งแย่หนักเข้าไปอีก ความรู้เรื่องเงิน อย่างการเสียเงินไปกับเรื่องต่างๆ ที่เกินคาดเดา จึงต้องศึกษา เพื่อป้องกันตัวเอง ซึ่งก็มีหลายเรื่อง หลายด้านเลยทีเดียว

 

เหตุร้ายที่เกิดกับตัวเองหรือครอบครัว

เหตุร้าย ความซวยมีโอกาสเกิดกับตัวเราหรือครอบครัว สมาชิกในครอบครัว และมักจะทำให้ต้องเสียเงิน การโดนปล้น เกิดภัยธรรมชาติ ข้าวของเสียหาย มีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่เรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงพฤติกรรมสมาชิกแต่ละคน มีพฤติกรรมเสียง มีโอกาสทำให้เกิดเหตุร้ายได้หรือไม่ หรือสถานที่ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม มีโอกาสทำให้เกิดปัญหาที่จะทำให้ต้องเสียเงินหรือไม่ เพื่อจะได้หาทางป้องกันและเตรียมรับมือ

 

อุบัติเหตุประเภทต่างๆ

อุบัติเหตุมีหลายอย่าง และมีโอกาสเกิดกับคนเราได้โดยไม่สามารถคาดเดาได้ เช่น อุบัติเหตุจากรถ การทำงาน การใช้ชีวิตในแต่ละวัน การเดินทาง ฯลฯ ต้องพิจารณาถึงสิ่งที่มีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด อย่างการมีรถยนต์ การขับรถทางไกล ความสมบูรณ์ของคนขับ ความสมบูรณ์ของรถ พฤติกรรมคนขับ วุฒิภาวะ จำนวนสมาชิกในบ้านมีหลายคน มีรถคนละคัน ก็ย่อมมีโอกาสเกิดเหตุได้มากกว่า มีโอกาสเสียเงิน อย่างคนที่ขับรถเป็นใหม่ๆ มักจะเกิดความคึกคะนอง บางคนทำรถพังไม่รู้ต่อกี่คัน กว่าจะคิดได้ และเปลี่ยนพฤติกรรมก็หมดเงินไปหลายแสนบาท อุบัติเหตุจึงเป็นเหตุทำให้เสียเงินได้อีกทางที่ต้องเตรียมรับมือ หรือหาทางป้องกัน

 

การทำกิจการ ทำอาชีพส่วนตัว

การทำงานส่วนตัว ทำกิจการ ต่างๆ จำเป็นต้องศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า คู่แข่งซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิม หากปรับตัวไม่ทัน ก็มีโอกาสทำให้เสียเงินไปกับการลงทุนทั้งแต่งร้านหรือผลิตสินค้า ยิ่งทำธุรกิจที่มีการลงทุนมาก ก็ยิ่งต้องระวังให้มาก ระวังการลงทุนผิดทาง หรือ รายจ่ายไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นตามมา อย่างการแต่งร้าน หรือบริการต่างๆ ที่มีรายจ่ายต้องดูแล ก็จะทำต้องเสียเงินอยู่ตลอดเวลา การมีพนักงาน ก็ต้องจ่ายรายวัน รายเดือน เป็นต้น บางทีก็อาจจะมีรายจ่ายแฝงที่คาดไม่ถึง งอกเพิ่มขึ้นมา


การลงทุน การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน

การลงทุนย่อมมีความเสียง เมื่อมีเงิน และมีคนรู้ว่ามีเงิน ก็ย่อมจะมีคนมาชวนลงทุน อาจจะเป็นพนักงานธนาคาร ชวนเล่นหุ้น เพื่อนฝูง หรือโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ ต้องศึกษาให้ดี อย่าหลงไปกับความสำเร็จของผู้ที่พยายามแนะนำ มีรถหรูขับ มีบ้าน มีการเงินดี ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจ ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีเสียก่อน ไม่มีใครรวยได้ง่ายๆ ด้วยสูตรสำเร็จ อย่าง 7-11 บางแห่งยังมีวันปิดกิจการ ทั้งที่ทำการตลาดมาอย่างดี แล้วนับประสาอะไรกับคนที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน มีโอกาสพลาดสูง ยิ่งลงทุนมาก ก็ยิ่งมีโอกาสทำให้เสียเงินมาก

 

การให้คนรอบข้างยืมเงิน หรือปล่อยเงินกู้

การให้ยืมเงินมีโอกาสทำให้เงินสูญ เป็นเรื่องที่รู้กันดีมาตั้งนานนมแล้ว แต่ความเป็นเพื่อน ความไว้ใจ หรือพฤติกรรมที่ดีมาตลอดของลูกหนี้ ก็อาจจะทำให้ไว้ใจ และพลาดท่าเสียเงิน การให้คนอื่นยืมเงินนั้น รายไหนก็รายนั้น มีโอกาสทำให้เกิดหนี้สูญ ไม่ได้เงินคืนแทบทุกราย

 

เมื่อมีเงินและมีคนรู้ว่ามีเงิน การถูกขอยืมเงิน เป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะคนรอบตัว คนใกล้ตัวที่สนิทกัน หากเอ่ยปากขอยืมเงิน ก็เป็นเรื่องยากในการปฏิเสธ เพราะหากปฏิเสธก็ผิดใจกัน บางคนจึงหาทางนำเงินไปไว้ที่อื่น ไม่เก็บเงินส่ดไว้กับตัว ซื้อหู้นเก็บไว้ หรือซื้อสลากออมสิน หรือนำเงินไปลงทุนด้านอื่น บางคนก็เลิกคบใคร กลัวถูกยืมเงิน แล้วไม่คืน

 

สภาวะเศรษฐกิจ

เรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บางครั้งเราอาจจะคิดว่าไม่มีผลต่อตัวเรา เพราะมีเงินเก็บมากพอ แต่ก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิด การทำธุรกิจบางประเภท อย่างการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปลี่ยนไป ก็ทำให้เงินหายไปได้เหมือนกัน อย่างเงินไทยแข็งค่า ก็จะทำให้ได้กำไรน้อยลง เป็นต้น สิ่งสำคัญในเรื่องนี้ก็คือ ต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งเกี่ยวกับธุรกิจของเราเอง สินค้าและบริการของเรา เพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือได้ทัน

 

สภาวะการเมืองที่มีความขัดแย้ง

ปัญหาการเมืองมักจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศและคนหมู่มาก จึงมีโอกาสทำให้เกิดปัญหาการเงิน ข้าวยาก หมากแพง หรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินมากกว่าเดิม อย่างนโยบายประชานิยม รัฐบาลนำเงินคงคลังมาแจกประชาชน เมื่อเงินหมด ก็จะไปไล่บี้เก็บภาษีในรูปแบบต่างๆ การทำธุรกิจบางอย่าง มีโอกาสทำให้เงินหายไป สำหรับคนทำธุรกิจบางอย่าง หรือคนมีที่ดินมากต้องเสียภาษีมาก เพราะแม้แต่การฝากเงินในบัญฃีธนาคาร ก็ยังต้องเสียภาษี

 

ยานพาหนะ

รถยนต์ หรือจักรยานยนต์หรือแม้แต่จักรยานก็มีโอกาสทำให้เงินหายหลักแสนหรือหลักล้านบาทเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ก่อนจะใช้จายเงินไปกับการซื้อรถที่มีราคาแพงอย่างรถยนต์ จึงต้องศึกษาให้ดี อาจเลือกวิธีที่ทำให้เสียเงินน้อยที่สุด เช่น รถใหม่ป้ายแดงราคาหนึ่งล้านบาท แต่รถรุ่นเดียวกัน เป็นรถมือสอง อายุการใช้งาน 3-5 ปี อาจจะมีราคาลดเหลือประมาณ 6 - 7 แสนบาท แต่มีสภาพสมบูรณ์ใกล้เคียงรถใหม่ ก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ประหยัดเงินหลายแสนบาท หรือการซื้อรถยนต์มือสอง มาซ่อมบำรุงให้เต็มที่อาจจะประหยัดเงินมากกว่านั้น ซื้อรถยนต์มือสองสภาพดี ราคาสัก 200,000 บาท ซ่อมแบบเทพ ให้รถมีสภาพใกล้เคียงรถใหม่ด้วยงบสัก 1-2 แสนบาท ก็ย่อมจะได้รถดีไว้ใช้งาน ไม่จำเป็นจะต้องใช้รถไหม่ป้ายแดง ยิ่งช่วยประหยัดเงินอีกหลายแสนบาท เป็นต้น

 

แต่คนเรานั้น เมื่อมีเงิน มีรายได้เข้ามามากๆ ก็มักเลือกซื้อของใหม่ไว้ก่อน หากการงาน การเงินเกิดปัญหา ก็อาจจะทำให้เสียเงินหลายแสน เพราะผ่อนไม่ไหว ถ้าไม่อยากผิดพลาด ก็ต้องวิเคราะห์สภาพการเงินของตนให้ดี เมื่อเริ่มทำอะไรเกินตัว ต้องเตรียมรับมือ

 

สัตว์เลี้ยง

การมีสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต จึงมีโอกาสเจ็บป่วย มีค่าใช้จ่ายในการดูแล ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามมา อาจไม่ใช่แค่หลักร้อย หลักพัน แต่เป็นหลักหมื่นบาท สุนัขบางตัวโดนรถชน ต้องนำไปผ่าตัด มีค่ารักษาพยาบาล 3 - 4 หมื่นบาทเลยทีเดียว แมวบางตัวก็เช่นกัน การแปลงเพศเพื่อรักษาโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะมีค่าใช้จ่าย 6 - 7 หมื่นบาท

 

ความเจ็บป่วยของคนเรา

การเจ็บป่วย หากเป็นโรคร้าย อย่างมะเร็ง ก็มีโอกาสต้องใช้เงินรักษาพยายาลหลักแสนถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียว ดังนั้นจึงไม่ควรประมาท หมั่นดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะคนที่มี่ครอบครัว ความเจ็บป่วยของคนเพียงคนเดียว อาจจะทำให้ครอบครัวล่มจมได้เลยทีเดียว กับค่ารักษาพยาบาล

 

นิสัยไม่ดีในการใช้เงิน

เวลาเปลี่ยน คนเราก็มีวันเปลี่ยน จากคนที่มีวินัยการเงิน ใช้เงินประหยัด อาจจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เพราะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิต เช่น คนเคยมีคู่ หากคู่ของตัวเองจากไป หรือแยกทางกัน ก็อาจจะเกิดความเหงา ความทุกข์ และเริมนิสัยไม่ดีในการใช้เงิน เพราะความเหงาจึงอาจจะเริ่มเที่ยวเตร่ ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย เพื่อให้ลืมเรื่องทุกข์ใจไปวันๆ กว่าจะรู้ตัวบางทีเงินก็แทบจะหมดหรือใกล้หมดเต็มทีแล้ว

 

การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่มีมูลค่าสูง

สิ่งของที่มีมูลค่าสูง อย่าง บ้าน ที่ดิน รถยนต์ การเล่นหุ้น การลงทุน หรือสิ่งใดก็ตามที่ต้องมีการจ่ายเงินจำนวนมาก อาจจะมีโอกาสได้เงินตอบแทนกลับมามาก แต่ขณะเดียวกันก็มีโอกาสเสียเงินมากเช่นกัน อย่างการซื้อที่ดินหวังขายเก็งกำไร ต้องมีเงินเย็น ไม่มีปัญหาการเงิน เพราะหากซื้อมาแล้ว ต้องการขายเพื่อเก็งกำไร อาจไม่ง่ายในการขายต่อ และระหว่างนั้นหากมีปัญหาการเงินขึ้นมา ก็อาจจำเป็นต้องขายในราคาถูก ขาดทุน หรือหากนำไปจำนอง ก็จะมีดอกเบี้ย และอาจเสียที่ดินให้ผู้รับจำนองในราคาถูก ขาดทุนหลักแสน หลักล้าน ตามแต่มูลค่ามากน้อยของที่ดิน

 

ชีวิตของคนเรา ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน เพราะแต่ละวันจะมีรายจ่ายที่จำเป็นที่ต้องใช้เงิน และไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อย หรือไม่มีเงินเลย แต่ก็ยากจะหลีกเลี่ยงโอกาสเสียเงินจำนวนมาก เพราะบางกรณีอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด อย่างอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วย ดังนั้นจึงต้องเตรียมรับมือ หมั่นศึกษา วิเคราะห์ตัวเอง มีพฤติกรรมเสี่ยง อาจเสียเงินจำนวนมากหรือไม่ อย่างการสูบบุหรี่ ก็มีโอกาสเป็นโรคปอด มะเร็งปอด หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ก็มีโอกาสเสียเงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากตามมา เป็นต้น

 

เมื่อรู้ดังนี้แล้วก็จะได้เตรียมตัวรับมือ หรือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับตัวเองและคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนในครอบครัว ลูกหลานที่จะต้องช่วยกันรักษาพยาบาล อาจจะต้องขายที่ทาง สมบัติ หรือกู้ยืมเงินคนอื่นมาเพื่อรักษาพยาบาล แต่หากดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดแล้ว ก็ยังเจอกับปัญหาที่ทำให้ต้องเสียเงิน ก็ถือว่าได้ทำอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะเรื่องแบบนี้ ยากจะคาดเดา หรือป้องกันได้ 100% สิ่งที่จะสามารถทำได้ ก็คือการหาทางลดความสูญเสียให้มากที่สุด เท่านั้น