ควรสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์ที่จะดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตให้เป็นระบบระเบียบ เพราะไฟล์ จะมีเยอะมากหลายประเภท ทั้งไฟล์รูปภาพ ข้อความ โปรแกรมเพลง mp3 ฯลฯ การสร้างโฟลเดอร์ จะใช้โปรแกรม Windows Explorer
1. เข้าโปรแกรม Windows Explorer
2. สร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบ โดยคลิกเลือกไดรว์ที่ต้องการ แล้วคลิกเมนู File>>New>>Folder
3. จากตัวอย่าง ได้สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Downloads
4. โฟลเดอร์ชื่อ Downloads จะเป็นโฟลเดอร์หลัก ภายในควรสร้างโฟลเดอร์ย่อยๆไว้ เพื่อแยก เก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบ เช่น driver, game, mp3, software ...