รวมวิธีใช้บริการของ Google

รวมบทความสอนใช้งานบริการและโปรแกรมต่างๆ ของ Google ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานหรือชีวิตประจำวัน เพราะปัจจุบันนี้การดำเนินชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตอย่างมาก บริการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะมีบริการของ Google เข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องศึกษาเครื่องมือ บริการ หรือโปรแกรมต่างๆ ของ Google นั่นเอง

การนำบทความที่ได้ทำในเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกไปเผยแพร่จะช่วยให้บทความของเรามีโอกาสถูกเปิดอ่านมากขึ้น และมีโอกาสติดหน้าแรกในผลการ ค้นหาของ Google มีโอกาสที่คนจำนวนมากจะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

และเมื่อคนจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชม ก็จะมีโอกาสทำรายได้จากเว็บไซต์หรือเว็บบล็อก แต่ถ้าไม่มีการหาวิธีสร้างรายได้เข้าเว็บ ก็จะมีโอกาสเสียเงิน ค่าเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ เพราะคนเข้ามากขึ้น เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักขึ้น ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ก็จะต้องให้เราจ่ายเงินมากกว่าเดิม

คนไทยเราคุ้นเคยกับการค้นหาข้อมูลผ่าน Google กันดีอยู่แล้ว เพราะมีอะไร เราก็จะถาม Google กันอยู่เรื่อย เข้าอินเตอร์เน็ต จะหาอะไรก็ค้นใน Google กันเป็นส่วนใหญ่ สำหรับโปรแกรม Chrome นั้น Google ได้พัฒนาเป็นโปรแกรมสำหรับท่องอินเตอร์เน็ต อ่านข้อมูล ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยค้นหาข้อมูลได้เป็นอย่างดี แต่อาจจะมีบางเทคนิคที่ใครยังไม่เคยใช้ บทความนี้อาจจะมีคำตอบ เพราะพยายามสรุปวิธีการค้นหาข้อมูลแบบต่างๆ ไว้ด้วยกันทั้งหมด

บทความแสดงตัวอย่างการสร้างแผนที่ของเราเองใน Google Maps พร้อมแนบภาพสถานที่ลงในแผนที่ส่วนตัวของเราด้วย เหมาะสำหรับการทำเว็บไซต์แนวท่องเที่ยวหรือแนะนำสถานที่ แหล่งสินค้า ฯลฯวิธีค้นหาข้อมูลจาก Google ที่เชื่อว่า หลายคนไม่เคยใช้อย่างแน่นอน ลองอ่านและนำไปใช้ อาจจะช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอดีตนั้น ข้อมูลมีน้อย กว่าจะหาอะไรเจอ เสียเวลามาก แต่ปัจจุบัน ข้อมูลมีมาก กว่าจะคัดข้อมูลขยะออกไป จนพบข้อมูลที่ต้องการ ค่อนข้างเสียเวลามากกว่าในอดีตจริงๆ กลวิธีในการค้นหาข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาพอสมควร เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการคัดแยกข้อมูลขยะนั่นเอง