บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สร้างฟิลด์คำนวณในคิวรี ใน Access 2007

บทความอธิบายวิธีสร้างการคำนวณในคิวรีที่ค้นหาข้อมูล จากตัวอย่างเราต้องการคำนวณจำนวนเงินที่ลูกค้าซื้อสินค้าโดยนำราคา (sprice) คูณกับจำนวนที่ซื้อ (quantity) อ่านเพิ่มเติม..