บทความแสดงการปรับแต่งเมนูใน Main Menu และ Top Menu ของ Joomla เพื่อให้ตรงตามที่เราต้องการ
1. คลิก Menus>>Main Menu
2. คลิกติ๊กถูกเลือกทุกเมนู ยกเว้น Home แล้วคลิก Trash เพื่อลบเมนูออกให้หมด


3. Top Menu ก็เช่นกันลบให้หมด