บทความนี้จะมาแนะนำให้รู้จักคำต่างๆ ในภาษาอังกฤษ วลี (Phrase) กลุ่มข้อความ (Clause) และประโยคในภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมทั้งหมดจะ เรียกว่า speech เพื่อจะได้ใช้งานได้ถูกต้อง

 

เสียงพูดในภาษาอังกฤษ หรือ Speech จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 1. คำในภาษาอังกฤษ มีหลายแบบ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์
2. กลุ่มคำ หรือ Phrase
3. ประโยคย่อย หรือ Clause
4. ประโยค หรือ Sentense

 

ทำความรู้จัก คำ ในภาษาอังฤษ

คำในภาษาอังกฤษมีหลายแบบเช่น
1. คำนาม เป็นคำเรียกแทนชื่อ คนสัตว์ สั่งของ dog, bicycle, cat
2. คำสรรพนาม เป็นคำแทนคำนาม เช่น He, She, It
3. คำกริยา เป็นคำแสดงการกระทำ เช่น run, eat, walk
4. คำคุณศัพท์ อธิบายคำนาม เช่น small (เล็ก) the small dog สุนัขตัวเล็ก
5. คำกริยาวิเศษณ์ ขยายคำกริยา fast He run fast. เขาวิ่งเร็ว
6. คำบุพบท เชื่อมคำกริยา คุณศัพท์ คำนาม เข้าด้วยกัน เช่น to / He wants to go out.
7. คำสันธาน เชื่อมคำ วลี และประโยคเข้าด้วยกัน and / Tom and Sara like Thai food.
8. คำบ่งชี้ เช่น many, much, some, enough / He has some money.

 

ทำความรู้จักวลีในภาษาอังฤษ

วลี หรือ Phrase เป็นกลุ่มคำที่มีความหมาย แต่ยังไม่สมบูรณ์ เหมือนประโยค ตัวอย่างเช่น
1. They stop working because of the rain. พวกเขาหยุดทำงานเนื่องจากฝนตก วลีก็คือ because of the rain.
2. Because of the rain, they have to stop working. เพราะฝนตก พวกเขาต้องหยุดทำงาน วลี ก็คือ Because of the rain
3. To work hard makes him get more money. การทำงานหนัก ทำให้เขาได้เงินมากขึ้น วลีก็คือ To work hard

 

ทำความรู้จักประโยคย่อยในภาษาอังฤษ

ประโยคย่อย หรือ Clause ที่รวมอยู่ในประโยคใหญ่ ตัวอย่างเช่น
1. You and I have to work on Sunday. (คุณและฉันต้องทำงานในวันอาทิตย์) ประโยคนี้จะมีประโยคย่อย 2 ประโยครวมอยู่ด้วยกัน คือ You have to work on Sunday. และ I have to work on Sunday.
2. This is the car that she buys. (นี่คือรถที่เธอซื้อ) ประโยคนี้จะมีประโยคย่อย 2 ประโยครวมอยู่ด้วยกัน คือ This is the car. และ that she buys.
3. What he needs is money. (สิ่งที่เขาต้องการก็คือเงิน) ประโยคนี้จะมีประโยคย่อย 2 ประโยครวมอยู่ด้วยกัน คือ What he needs. และ is money.
4. Money is what he needs. () ประโยคนี้จะมีประโยคย่อย 2 ประโยครวมอยู่ด้วยกัน คือ Money is และ what he needs.

 

ทำความรู้จักประโยคในภาษาอังฤษ

ประโยค หรือ Sentense จะเป็นกลุ่มคำที่มีความหมายในตัวเอง ฟังแล้วรู้ว่า ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยจะมีโครงสร้างประโยคดังนี้ ประธาน (Subject) + กริยา (Verb) + กรรม (Object) ตัวอย่างเช่น
1. She cries. เธอร้องไห้
2. Sara loves Tom. ซาร่ารักทอม
3. He eats breakfast. เขาทานอาหารเช้า
4. What is your name? คุณชื่ออะไร?
5. Please sit down. โปรดนั่งลง
6. What a cleaver dog. ช่างเป็นสุนัขที่ฉลาดอะไรเช่นนี้
7. Sara is smart and beautiful. ซาร่าเป็นคนฉลาดและสวย

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เกี่ยวกับคำต่างๆ ในภาษาอังกฤษ วลี (Phrase) กลุ่มข้อความ (Clause) และประโยคในภาษาอังกฤษ