ส่วนประกอบของภาษาอังกฤษมี 8 ประเภท ด้วยกัน คำนาม สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ์ คุณศัพท์ บุพบท สันธาน และอุทาน สิ่งสำคัญก็คือ เราจะต้องแยกแยะให้ออกว่า คำๆ นั้น เป็นคำอะไร นาม สรรพนาม กริยา หรือ คำอะไร หากแยกแยะไม่ออก ก็จะใช้งาน ไม่ถูก เช่น he เป็นคำสรรพนาม, run เป็นคำกริยา, quickly เป็นคำกริยาวิเศษณ์, to เป็นคำบุพบท, and เป็นคำสันธาน เป็นต้น

 

คำทั้งหมดในภาษาอังกฤษหากสามารถแยกแยะได้ถูกต้องว่าคำเหล่านั้นเป็นคำประเภทใด คำนาม สรรพยาม ฯลฯ การใช้ภาษา อังกฤษก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น มีประโยชน์ทั้งใช้กับการเรียนในห้องเรียน หรือชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษา อังกฤษ

 

การอ่านและทำความเข้าใจไวยากรณ์อังกฤษ

การอ่านและทำความเข้าใจกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นวิธีแบบเก่า จำเป็นต้องมีคู่มือแกรมม่าหรือไวยากรณ์ติดตัวไว้อ้างอิง จำ เป็นต้องจำให้ได้ว่าคำอะไร เป็นคำประเภทใด เช่น
Tom(ทอม)= คำนาม (Noun)
is (อิส) = คำกริยา (Verb)
and (แอนด์) = คำสันธาน (Conjunction)
rich (ริช) = คำคุณศัพท์ (Adjective)
Oh my god (โอมายก้อด) =คำอุทาน (Interjection)
beautiful (บิวตี้ฟูล)= คำคุณศัพท์ (Adjective)
quickly (ควิกลิ)= คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
to (ทู)= คำบุพบท (Preposition)

 

ใช้ translate.google.co.th

การใช้เว็บแปลภาษา Google Translate หรือ Google แปลภาษา นอกจากจะบอกให้รู้ว่าคำนั้นๆ เป็นคำอะไรแล้ว ก็ยังมีประโยค ตัวอย่างและเสียงอ่านคำนั้นๆ ด้วย จำเป็นต้องศึกษาการใช้งานให้คล่อง ตัวอย่างคำว่า dog เป็นคำนาม พร้อมคำอธิบาย สามารถคลิกรูป ลำโพง เพื่อฟังเสียงได้

 

ใช้แอปต่างๆ ในมือถือ

ในมือถือมีแอปดีๆ มากมาย แนะนำให้ติดตั้งแอปพจณานุกรม เช่น พจณานุกรม อังกฤษ-ไทย Free เพราะจะบอกให้รู้ว่าคำนั้นๆ เป็นคำอะไร สิ่งสำคัญต่อจากนี้ก็เพียงแต่ศึกษาถึงวิธีใช้งานคำประเภทนั้น ว่าจะต้องใช้แบบใด ลักษณะใด การใช้ภาษาก็จะไม่ยากเลย ตัวอย่าง คำว่า tea เป็นคำนาม พร้อมคำแปล