ในทุกภาษารวมถึงภาษาอังกฤษจะมีวิธีพูด 2 แบบ คือ ประธาน คน สัตว์ หรือสิ่งใดๆ เป็นฝ่ายกระทำ หรือ เป็นผู้ถูกกระทำ เชน สมชายตีสุนัข สม ชายเป็นผู้กระทำ เป็นคนตีสุนัข ประโยคแบบนี้จะเรียกว่า Active Voice ส่วน สุนัขถูกตีโดยสมชาย สุนัขเป็นฝ่ายถูกกระทำ จะเรียกว่า Passive Voice

 

ในภาษาอังกฤษ ประโยคหรือคำพูดแบบประธานเป็นฝ่ายกระทำ หรือ Active Voice/ แอ็คถีฟฝึ วอยสึ /จะใช้บ่อยกว่าแบบ Passive Voice /พาสสีฟฝึ วอยสึ /

 

หลักการเปลี่ยนประโยค Active เป็น Passive

วิธีการเปลี่ยนประโยค Active เป็น Passive จะใช้หลักการเปลี่ยนตำแหน่ง ประธาน และ กรรม จากนั้นเปลี่ยนกริยาให้เป็นแบบ Passive ใช้ Verb to Be + กริยาช่องที่ 3

 

ประโยค Active : ประธาน + กริยา + กรรม
ประโยค Passive : กรรม + Verb to Be (is, am, are, was, were)+ V3 + by + ประธาน

 

ประโยค Active : He hits the dog. /เขา ตี สุนัข / ใครหรือสิ่งใดเป็นฝ่ายกระทำ
ประโยค Passive : The dog is hitten by him. / สุนัข ถูก ตี โดยเขา / ใครหรือสิ่งใดเป็นฝ่ายถูกกระทำ

 

ตัวอย่างการเปลี่ยนประโยค Active เป็น Passive

ประธานเป็น He

ประโยค Active : He hits the dog. / ประธาน (He/เขา) + กริยา (hits/ตี) + กรรม (the dog/สุนัข)
ประโยค Passive : The dog is hitten by him. / กรรม (The dog) + Verb to Be (is) + V3 (hitten) + by + ประธาน (him / เปลี่ยนประธานจาก He เป็น him)

 

ประธานเป็น She

ประโยค Active : She hits the dog. / ประธาน (She/เธอ) + กริยา (hits) + กรรม (the dog)
ประโยค Passive : The dog is hitten by her. / กรรม (The dog) + Verb to Be (is) + V3 (hitten) + by + ประธาน (her / เปลี่ยนประธานจาก She เป็น her)

 

ประธานเป็น They

ประโยค Active : They hit the dog. / ประธาน (They) + กริยา (hit) + กรรม (the dog)
ประโยค Passive : The dog is hitten by them. / กรรม (The dog) + Verb to Be (is) + V3 (hitten) + by + ประธาน (them / เปลี่ยนประธานจาก They เป็น them)

 

ประธานเป็น We

ประโยค Active : We hit the dog. / ประธาน (We) + กริยา (hit) + กรรม (the dog)
ประโยค Passive : The dog is hitten by us. / กรรม (The dog) + Verb to Be (is) + V3 (hitten) + by + ประธาน (us / เปลี่ยนประธานจาก We เป็น us)

 

ประธานเป็น You

ประโยค Active : You hit the dog. / ประธาน (You) + กริยา (hit) + กรรม (the dog)
ประโยค Passive : The dog is hitten by you. / กรรม (The dog) + Verb to Be (is) + V3 (hitten) + by + ประธาน (you / เปลี่ยนประธานจาก you เป็น you)

 

ประธานเป็น Somchai ชื่อคน สมชาย

ประโยค Active : Somchai hits the dog. / ประธาน (Somchai/สมชาย) + กริยา (hits/ตี) + กรรม (the dog/สุนัข)
ประโยค Passive : The dog is hitten by Somchai. / กรรม (The dog) + Verb to Be (is) + V3 (hitten) + by + ประธาน (Somchai กรณีเป็นชื่อคน ให้ระบุชื่อไปเลย)

 

ประธานเป็น Somsri ชื่อคน สมศรี

ประโยค Active : Somsri hits the dog. / ประธาน (Somsri/สมศรี) + กริยา (hits/ตี) + กรรม (the dog/สุนัข)
ประโยค Passive : The dog is hitten by Somsri. / กรรม (The dog) + Verb to Be (is) + V3 (hitten) + by + ประธาน (Somsri กรณีเป็นชื่อคน ให้ ระบุชื่อไปเลย)

 

ประธานเป็น The dog สัตว์

ประโยค Active : The dog bites Somchai. / ประธาน (The dog/สุนัข) + กริยา (bites/กัด) + กรรม (Somchai/สมชาย)
ประโยค Passive : Somchai is bitten by the dog. / กรรม (Somchai) + Verb to Be (is) + V3 (bitten) + by + ประธาน (the dog)