บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน during / ดู๊ ริง / ระหว่าง เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำ อธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน during

คำสันธาน during / ดู๊ ริง / ระหว่าง ในระหว่าง ในช่วงที่ เช่น เขาอยู่ที่นั่นหลายปี ระหว่างนั้นเขาเปิดร้านค้าขาย คำสันธานนี้จะใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคแสดงเวลา เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทำ กิจกรรม

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน during เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : She learned Japanese language by herself during she lived in Japan.
คำอ่าน :ชี เลิน จาเปนนีซ แล้งกะเหวดจึ บาย เฮอเซล ดู๊ ริง ชี ลีฟ อิน เจแพน
คำแปล : เธอเรียนภาษาญี่ปุ่น/She learned Japanese language ด้วยตัวเอง/by herself ในช่วงที่/during เธออาศัยอยู่ในญี่ปุ่น/she lived in Japan
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She learned Japanese language by herself. เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
- She lived in Japan. เธออาศัยอยู่ในญี่ปุ่น
- She learned Japanese language by herself during she lived in Japan.

 

ตัวอย่างประโยค : She gave him the money during he was unemployed.
คำอ่าน : ชี เก๊ฟ ฮิม เดอะ มันหนิ ดู๊ ริง ฮี วอส อันเนมพลอย
คำแปล : เธอให้เงินเขาใช้ /She gave him the money ในช่วงที่/during เขาตกงาน/he was unemployed.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She gave him the money. เธอให้เงินเขา
- He was unemployed. เขาตกงาน
- She gave him the money during he was unemployed.

 

ตัวอย่างประโยค : Some student watch Youtube during he is teaching Math.
คำอ่าน : ซัม สติวเดน วอดฉุ ยูทูป ดู๊ ริง ฮี อิส ทีชชิง แม่ด
คำแปล : นักเรียนบางคนดูยูทูป/Some student watch Youtube ในระหว่างที่/during เขากำลังสอนคณิตศาสตร์/he is teaching Math.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- Some student watch Youtube. นักเรียนบางคนดูยูทูป
- He is teaching Math. เขากำลังสอนคณิตศาสตร์
- Some student watch Youtube during he is teaching Math.

 

ตัวอย่างประโยค : He plays computer games during his father is absence.
คำอ่าน : ฮี พะเลสึ คอมพิวเท่อ เกมสึ ดู๊ ริง ฮิส ฟ้าเท่อ อิส อิส แอ๊บเซนสึ
คำแปล : เขาเล่นคอมพิวเตอร์เกม/He plays computer games ในช่วงที่/during พ่อของเขาไม่อยู่บ้าน/his father is absence.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He plays computer games. เขาเล่นเกมคอมพิวเตอร์
- His father is absence. พ่อของเขาไม่อยู่ (บ้าน)
- He played computer games during his father is absence.

 

ตัวอย่างประโยค : She does all the housework during her mother is sick.
คำอ่าน : ชี ด้าสสึ ออล เดอะ เฮ้าสึเวิ่ก ดู๊ ริง เฮอ ม้าเซ่อะ อิส ซิก
คำแปล : เธอทำงานบ้านทุกอย่าง/She does all the housework ในระหว่างที่/during /แม่ของเธอป่วย/her mother is sick.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She does all the housework. เธอทำงานบ้านทุกอย่าง
- Her mother is sick. แม่ของเธอป่วย
- She does all the housework during her mother is sick.

 

ตัวอย่างประโยค : He meets her during she is going to school.
คำอ่าน : ฮี มีดสึ เฮอ ดู๊ ริง ชี อิส โกอิง ทู สะกูล
คำแปล : เขาพบเธอ/He meets her ในระหว่างที่/during เธอกำลังไปโรงเรียน/she is going to school.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He meets her. เขาพบเธอ
- She is going to school. เธอกำลังไปโรงเรียน
- He meets her during she is going to school.

 

ตัวอย่างประโยค : He took care of her during she was heartbroken.
คำอ่าน : ฮี ทู้ก แคร ออฟ เฮอ ดู๊ ริง ชี วอส ฮ้าดโบรกเกน
คำแปล : เขาดูแลเธอ/He took care of her ในช่วงที่/during เธออกหัก/ she was heartbroken.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He took care of her. เขาดูแลเธอ
- She was heartbroken. เธออกหัก
- He took care of her during she was heartbroken.