บทความแนะนำให้รู้จักคำสันธาน (conjunction) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมคำ วลี อนุประโยค หรือประโยคเข้าด้วยกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการเขียน ซ้ำๆ พูดซ้ำๆ ทำให้ข้อความ ประโยค ยืดยาวเกินไป และไม่จำเป็น เช่น แดง กินข้าว สมชายกินข้าว ก็พูดให้สั้น กระชับ เป็น แดงและสมชายกินข้าว

 

คำสันธานในภาษาอังกฤษมีหลายแบบ ตัวอย่างเช่น and, but, or, as well as, where, after, when, because เป็นต้น

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธานแบบต่างๆ

รูปแบบการใช้คำสันธานในภาษาอังฤษมีหลายแบบ ตัวอย่างเช่น

 

การใช้คำสันธานเชื่อม คำนาม

คำนาม (N.) จะเป็นคำเรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ เช่น แมว นก สมชาย กรุงเทพมหานคร
Dang and Somchai / Dang (แดง) และ Somchai (สมชาย) ชื่อคนเป็นคำนาม มีคำว่า and (และ) เป็นคำสันธาน เชื่อมคำนาม
Dog and cat / Dog (สุนัข) และ cat (แมว) เป็นคำนาม มีคำว่า and (และ) เป็นคำสันธาน เชื่อมคำนาม

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : Dang and Somchai like cat.
คำอ่าน : แดง แอน สมชาย ไล้ขึ แค่ท.
คำแปล : แดงและสมชาย /Dang and Somchai ชอบแมว (เหมือนกัน)/like cat.การใช้คำสันธาน and เชื่อมคำแบบนี้จะไม่ต้องพูดซ้ำ เช่น
- Dang likes cat. /แดงชอบแมว
- Somchai likes cat. /สมชายชอบแมว

 

ประโยค : Dog and cat play together.
คำอ่าน : ด้อก แอน แคท เพลย์ ทูเก๊ดเดอะ.
คำแปล : สุนัขและแมวเล่นด้วยกัน.

 

การใช้คำสันธานเชื่อม คำสรรพนาม

คำสรรพนาม (Pr.) เป็นคำใช้แทนคำนาม เช่น He, She, It, You, They, I, We
You and I / คุณและฉัน
He and she / เขา และ เธอ
They and you / พวกเขา และ คุณ

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : You and I have to go to bed.
คำอ่าน : ยู แอน ไอ แฮ้บ ทู โก ทู เบ้ด.
คำแปล : คุณและฉัน/You and I ต้องไปนอน/have to go to bed. การใช้คำสันธาน and เชื่อมคำแบบนี้จะไม่ต้องพูดซ้ำ เช่น
- You have to go to bed. /คุณต้องไปนอน
- I have to go to bed. /ฉันต้องไปนอน

 

ประโยค : They and you wait here.
คำอ่าน : เด แอน ยู เว้ท เฮีย.
คำแปล : พวกเขาและคุณ /They and you รออยู่ที่นี่/wait here

 

การใช้คำสันธานเชื่อม คำกริยา

คำกริยา (V.) จะเป็นคำที่แสดงการกระทำ เช่น กิน นอน เดิน นั่ง วิ่ง
come and see / มาและพบ
have lunch and watch TV / กินข้าวเที่ยงและดูทีวี

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : She will come and see me tomorrow.
คำอ่าน : ชี วิล คัม แอน ซี มี ทูโมโร.
คำแปล : เธอจะมา/She will come และเจอฉันพรุ่งนี้./and see me tomorrow การใช้คำสันธาน and เชื่อมคำแบบนี้จะไม่ต้องพูดซ้ำ เช่น
- She will come tomorrow. / เธอจะมาที่นี่พรุ่งนี้
- She will see me tomorrow. / เธอจะมาพบฉันที่นี่พรุ่งนี้

 

ประโยค : They have lunch and watch TV.
คำอ่าน : เด แฮพฝึ ลันฉุ แอน ว่อดฉุ ทีวี.
คำแปล : พวกเขาทานอาหารเที่ยง/They have lunch และ ดูทีวี /and watch TV (ไปด้วย ทำสองอย่งพร้อมกัน). การใช้คำสันธาน and เชื่อมคำแบบนี้ จะไม่ต้องพูดซ้ำ เช่น
- They have lunch. / พวกเขาทานอาหารเที่ยง
- They watch TV. / พวกเขาดูทีวี (ทานอาหารเที่ยงไปด้วย ดูทีวีไปด้วย)

 

การใช้คำสันธานเชื่อม คำกริยาวิเศษณ์

คำกริยาวิเศษณ์ (Adv.) จะทำหน้าที่ขยายคำกริยา เช่น เร็วมาก ขยายคำกริยาที่แสดงการกระทำ เขากิน เขากินเร็วมาก บอกให้รู้ว่า กินอย่างไร กิน ช้าๆ กินเร็ว กินไม่รู้จักอิ่ม กินเก่ง เป็นต้น
quickly and greedily / เร็ว และ ตะกละ เช่น เขากินอย่างรวดเร็ว และ ตะกละ

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : He eats quickly and greedily.
คำอ่าน : ฮี อี้ดสึ ควิ้กหลิ แอน กรี๊ดดิหลิ.
คำแปล : เขากินอย่างเร็ว /He eats quickly และ ตะกละตะกราม./and greedily การใช้คำสันธาน and เชื่อมคำแบบนี้จะไม่ต้องพูดซ้ำ เช่น
- He eats quickly. / เขากินอย่างรวดเร็ว
- He eats greedily. / เขากินอย่างตะกละตะกราม

 

การใช้คำสันธานเชื่อม คำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์ (Adj.) จะทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่น บ้านสวย (beautiful house) บ้านเป็นคำนาม ส่วน สวย เป็นคำคุณศัพท์ / beautiful and peaceful / สวยงาม และ เงียบสงบ

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : Nan is beautiful and peaceful tourist place.
คำอ่าน : น่าน อิส บิวตีฟูล แอน พีชฟูล ทัวริส เพลส.
คำแปล : น่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม/Nan is beautiful และเงียบสงบ./and peaceful tourist place การใช้คำสันธาน and เชื่อมคำแบบนี้จะ ไม่ต้องพูดซ้ำ เช่น
- Nan is beautiful tourist place. / น่านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
- Nan is peaceful tourist place. / น่านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เงียบสงบ

 

การใช้คำสันธานเชื่อม วลี

วลี (Phrase) จะเป็นกลุ่มคำที่ยังไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์เช่น อยู่บนโต๊ะ ข้ามทะเล ผ่านประตู เป็นต้น
through the forest and across the mountain. / ผ่านป่า และ ข้ามภูเขา อาจจะเดิน หรือบิน หรือขับรถ

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : The will walk through the forest and across the mountain.
คำอ่าน : เด วิล ว้อกขึ ทรู เดอะ ฟอเรสสะถึ แอน อะคร่อส เดอะ เม้าเทน.
คำแปล : พวกเขาจะเดินผ่านป่า/The will walk through the forest และข้ามภูเขา./and across the mountain การใช้คำสันธาน and เชื่อมคำแบบนี้จะ ไม่ต้องพูดซ้ำ เช่น
- The will walk through the forest. / พวกเขาจะเดินผ่านป่า
-The will walk across the mountain. /พวกเขาจะเดินข้ามภูเขา

 

ประโยค : She keeps the money in the pockets and the wallet.
คำอ่าน : ชี คีบสึ เดอะ มอนหนิ อิน เดอะ พ็อกเก็ตสึ แอน เดอะ ว้อลเล็ด.
คำแปล : เธอเก็บเงินไว้ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง /She keeps the money in the pockets และกระเป๋าเงิน./and the wallet. การใช้คำสันธาน and เชื่อมคำแบบนี้จะไม่ต้องพูดซ้ำ เช่น
- She keeps the money in the pockets. /เธอเก็บเงินไว้ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง มีกี่กระเป๋า ก็เก็บเงินไว้ทุกที่
- She keeps the money in the wallet. /เธอเก็บเงินไว้ในกระเป๋าเงิน

 

การใช้คำสันธานเชื่อม ประโยค

ประโยค (Sentence) ในภาษาอังกฤษจะเป็นกลุ่มข้อความที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง มีความหมายชัดเจนว่า ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร การ ใช้คำสันธานมาเชื่อมประโยค ก็เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการพูดถึง เช่น เขาไปโรงเรียน แต่ เธอไปทะเล แต่ หรือ but ในภาษาอังกฤษทำหน้าที่เชื่อม ประโยค
He goes to school. เขาไปโรงเรียน -> เป็นประโยคที่สมบูรณ์
She goes to the sea. เธอไปทะเล -> เป็นประโยคที่สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : He goes to school but she goes to the sea.
คำอ่าน : ฮี โกสึ ทู สะกูล บั๊ด ชี โกสึ ทู เดอะ ซี.

คำแปล : เขาไปโรงเรียน /He goes to school แต่/ but เธอไปเที่ยวทะเล./she goes to the sea

 

การใช้คำสันธานเชื่อม ประโยคย่อย

ประโยคย่อย (Clause/คะล้อสสึ) เป็นประโยคย่อยที่รวมกันอยู่ในประโยคใหญ่ ซึ่งหากแยกกัน ก็อาจจะไม่สื่อความหมาย เช่น นี่คือสถานที่ซึ่งเขา ชอบมากที่สุด This is the place where she likes best. คำว่า where เป็นคำสันธาน ที่หน้าที่เชื่อมประโยคย่อย This is the place. กับประโยคย่อย she likes best. เข้าด้วยกัน โดยประโยคหลัง she likes best จะไม่สื่อความหมายหากไม่มีคำสันธานเชื่อม เพราะไม่รู้ว่าเธอชอบอะไร แต่หากนำสองประโยคย่อยนี้มา รวมกัน ก็จะได้ความหมายว่า นี่คือสถานที่ (This is the place.)ซึ่ง (where) เธอชอบมากที่สุด (she likes best.)