บทความแนะนำวิธีการส่งไฟล์จำนวนมากโดย Zip รวมกัน เพื่อส่งทางอีเมล์ แนบไปกับอีเมล์ ในมือถือหรือแท็บเล็ต Android ซึ่งอาจจะเป็นไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เอกสารต่างๆ

แอพที่จำเป็นต้องติดตั้ง

การจัดการกับไฟล์ในเครื่องจำนวนมากๆ จำเป็นต้องติดตั้งแอพประเภทนี้ เช่น แอพ ES File Explorer โดยเฉพาะการซิพไฟล์ หรือแตกไฟล์ซิพ ในแอพนี้ จะมีคำสั่งให้พร้อมเลย

หากเลือกให้แสดงภาษาไทย ก็จะใช้คำสั่ง บีบอัด เพื่อซิพ

และ แตกไฟล์ไปที่ เพื่อแตกไฟล์ซิพ

วิธีการส่งไฟล์ Zip แนบไปกับอีเมล์

1. ในมือถือหรือแท็บเล็ต Android ให้แตะแอพ ES File Explorer เพื่อเข้าใช้งาน
2. แตะเลือกโฟลเดอร์ต่างๆ ที่มีไฟล์ที่ต้องการบีบอัดหรือซิพไฟล์
3. แตะเลือก ติ๊กถูกให้ครบทุกไฟล์
4. แตะคำสั่ง เพิ่มเติม
5. แตะเลือกคำสั่ง บีบอัด หรือ Zip นั่นเอง

6. แตะและพิมพ์ชื่อไฟล์เช่น asustablet
7. เสร็จแล้วแตะปุ่มย้อนกลับ ลูกศรชี้ลง ด้านล่างซ้ายสุด ที่วงกลมไว้ เพื่อซ่อนคีย์บอร์ด

8. แตะ ตกลง เพื่อเริ่มทำการบีบอัดไฟล์

9. หลังจากบีบอัดไฟล์เสร็จแล้วจะได้ไฟล์แบบ Zip เช่น asustablet.zip
10. แตะคำสั่ง เพิ่มเติม
11. แตะ แบ่งปัน
12. ส่วนผู้รับ เมื่อได้รับไฟล์แล้ว ก็จะแตะคำสั่ง เพิ่มเติม และ แตกไฟล์ไปที่ เพื่อแตกไฟล์ซิพ

13. การส่งไฟล์ ให้เลือกส่งทางอีเมล์ Gmail
14. จากนั้นก็พิมพ์อีเมล์ผู้รับ หัวข้ออีเมล์ รายอะเอียดอีเมล์ แล้วคลิกไอคอนรูปเครื่องบินกระดาษเพื่อส่งอีเมล์ไปพร้อมกับไฟล์แนบ

Tips

การซิพหรือบีบอัดไฟล์แล้วส่งในครั้งเดียวจะประหยัดเวลาในการทำงาน แถมยังสามารถส่งไฟล์หลายอย่าง ซิพรวมกันได้อีกด้วย

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :