ตัวอย่างการใช้งานสรรพนามแบ่งแยก เช่น Each, Either และ Neither มีแถม Both และ Both of ให้ด้วย โดยจะมีความหมายแบบแบ่งแยกในประโยค เป็นอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น แต่ละคนต้องใช้เงิน ไม่คนใดก็คนหนึ่งต้องทำ เป็นต้น

 

Each/อีชฉึ / แต่ละ, คนละ, อันละ

each needs money.
อีชฉึ นีดสึ มันหนี่

แต่ละคนต้องการเงิน เงินเป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ ขาดไม่ได้

 

We have to help each other.
วี แฮฟ ทู เฮลพึ อีชฉึ ออเธอ

เราต้องช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน (each other)

 

Each one has to help oneself.
อีชฉึ วัน แอสสึ ทู เฮลพึ วันเซลฟึ

แต่ละคน (each one) ต้องช่วยเหลือตัวเอง ต้องพึ่งตัวเองให้ได้

 

She had a smile on her face each time we met.
ชี แฮดดึ อะ สมาย ออน เฮอ เฟสสึ อีชฉะ ทาม วี เม่ด

หล่อนมีรายยิ้มบนใบหน้าแต่ละครั้ง (each time) ที่เราเจอกัน

 

Tom and Jonh have a bike each.
ทอม แอนดึ จอฮ์น แฮฟ อะ ไบคึ อีชฉึ

ทอม และ จอฮ์น ต่างมีจักรยานคนละคัน (a bike each)

 

Each student has a smartphone.
อีชฉึ สติวเดน แฮส อะ สมาร์ทโฟนนึ

นักเรียนแต่ละคน (each student) ต่างมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคนละเครื่อง ใช้ each ตามด้วยคำนามที่ต้องการ each day /อีชฉึ เกย์ /แต่ละวัน

 

Either /อีเตอ/ทั้ง พูดถึงสิ่งของสองสิ่ง สองอย่าง

In either case, you will have to choose one.
อิน อีเต่อ เคสสึ, ยู วิล แฮฟ ทู ชูสสึ วัน

ในทั้งสองกรณี (either case) คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณต้องเลือกอย่างเดียว

 

You can take either of pen.
ยู แคน เทก อีเตอ ออฟ เพ็น

กล่าวถึงปากกาสองด้าม ด้ามใด ด้ามหนึ่ง (Either of pen) ปากกาด้ามใดด้ามหนึ่งคุณหยิบไปได้เลย อาจวาง either ไว้ข้างหน้า either of pen was stolen. /อีเตอ ออฟ เพ็น วอส สโตลเล่น/ปากกาด้ามใดด้ามหนึ่งถูกขโมยไป

 

Neither /นีเซอ/ไม่ทั้งสองอย่าง

I don't have neither car nor bike.
ไอ ด๊อนทึ แฮฟ นีเซอ คาร์ นอ ไบคึ

ฉันไม่มีทั้งสองอย่าง ทั้งรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์

 

Neither of us likes her.
นีเซอ ออฟ อัส ไลคสึ เฮอ

ไม่มีพวกเราชอบเธอ หรือ ไม่ใช่เราทั้งสองคนชอบหล่อน หรือพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ เราทั้งสองคนไม่ชอบหล่อน

 

Neither of the dogs look friendly.
นีเซอ ออฟ เดอะ ด้อก ลุค เฟรนหลี่

สุนัขทั้งสองตัว ไม่มีตัวไหนดูเป็นมิตรเลย สุนัขทั้งสองตัวดูไม่เป็นมิตรเลย

 

การใช้คำว่า neither/นีเซอ/ อาจจะใช้ตอบคำถามกรณีถามเกี่ยวกับสิ่งของสองอย่าง เช่น ถามว่า รถยนต์และมอเตอร์ไซต์คุณชอบอะไร ถ้าตอบว่า neither จะหมายถึง ไม่ชอบทั้งสองอย่าง

Either...or /อีทเตอ.. ออ/ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง

Either Tom or John will help you.
อีเตอ ทอม ออ จอห์น วิล เฮลพึ ยู

ไม่ ทอม ก็ จอห์น จะไปช่วยคุณ ไม่คนใด ก็คนหนึ่ง ที่จะต้องไปแน่นอน ประโยคในลักษณะนี้ที่คล้ายกัน ก็จับมาใส่ใน either... or ได้เลย ไม่รถยนต์ ก็มอเตอร์ไซต์ ขับไปได้เลย ไม่ ข้าว ก็ ขนม หยิบไปกินได้เลย ให้เลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง จากทั้งสองอย่างนั้น ไม่วันนี้ ก็พรุ่งนี้ ฉันจะไป

 

Neither...nor / นีเซอ ... นอ/ ไม่ทั้งสองอย่าง

Neither Tom nor John won't help you.
นีเธอ ทอม นอ จอห์น วอนทึ เฮลพึ ยู

ทั้ง ทอม และ จอห์น จะไม่ช่วยคุณ ทั้งคู่จะไม่มีใครไปช่วยคุณ ประโยคคล้ายกันเช่น ทั้งสองอย่างนั้นใช้ไม่ได้ ทั้ง รถ ทั้ง มอเตอร์ไซต์ ไม่สามารถใช้งานได้

 

Both/บอธ และ Both of/บอธ ออฟ/ ทั้งสอง, ทั้งคู่

เมื่อพูดถึง either และ neither แล้ว จะไม่พูดถึงคำนี้เลยก็จะขาดอะไรบางอย่างไป ก็คือคำว่า Both เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน

I met her parent yesterday, both of them look friendly.
ไอ เมด เฮอ พาเรนทึ เยสเตอเดย์, บอธ ออฟ เด็ม สุค เฟรนหลิ

ฉันได้พบพ่อแม่ของหล่อนเมื่อวานนี้, ทั้งสองคนดูเป็นมิตร เป็นกันเอง ใช้ both of กล่าวถึงคน สัตว์ สิ่งของที่มี 2 จำนวน

 

both the windows were open.
บอธ เดอะ วินโดสึ เวอ โอเพน

หน้าต่างทั้งสองบานถูกเปิดออกหรือถูกเปิดไว้

 

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำเหล่านี้ สามารถนำไปแต่งประโยคหรือเข้าใจความหมาย สรุปอีกทีสั้นๆ
each = แต่ละคน แต่ละคนต้องช่วยตัวเอง
both = ทั้งสองคน ทั้งสองอย่าง ทั้งสองคนต้องเลี้ยงลูก เพราะเป็นพ่อแม่
either = สิ่งของสองสิ่ง สองคน สองอย่าง ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ พ่อ ก็ต้องเป็น แม่ ที่ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูก
neither = สิ่งของสองสิ่ง สองอย่าง แต่ไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างใดระหว่างสิ่งเล่านั้น หรือทั้งสองอย่างนั้นไม่ใช่อย่างที่ต้องการ อย่างที่อยากจะเป็น อย่างที่เป็น ไม่เลี้ยงลูกทั้งพ่อทั้งแม่ เอาไปให้ปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยง