บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง undertake undertook undertaken รับปาก รับรอง ยอมรับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

undertake อันเดอเท่ก / undertook อันเดอทู่ก / undertaken อันเดอเท้กเกน /รับปาก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He undertakes to get up early.
คำอ่าน ฮี อันเดอเท้กสึ ทู เก็ต อั๊พ เอ๊อหลิ
คำแปล เขารับปาก /He undertakes จะตื่นนอนแต่เช้า /to get up early

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They undertake to finish this job within 2 weeks.
คำอ่าน เด อันเดอเท่ก ทู ฟิ้นิช ดิส จ้อบ วิ้ทอิน ทู วิ่กสึ
คำแปล พวกเขารับปากว่า /They undertake จะทำงานนี้ให้เสร็จ /to finish this job ภายใน 2 สัปดาห์ /within 2 weeks

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They undertake the responsibility about the accident.
คำอ่าน เด อันเดอเท่ก เดอะ เร้สสะปอนสิบิลิตี่ อะเบ๊าถึ ดิ แอ๊ค ซีเดน
คำแปล พวกเขารับปาก /They undertake รับผิดขอบ / the responsibility เกี่ยวกับอุบัติเหตุ /about the accident.

 

ประโยค He undertakes that he will love me forever.
คำอ่าน ฮี อันเดอเท่กสึ แด้ด ฮี วิล เลิฟ มี ฟอร เอฟ เหว่อะ
คำแปล เขารับปากว่า /He undertakes that เขาจะรับฉันตลอดไป /he will love me forever

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He undertook to get up early.
คำอ่าน ฮี อันเดอทู้กขึ ทู เก็ต อั๊พ เอ๊อหลิ
คำแปล เขารับปาก /He undertook จะตื่นนอนแต่เช้า /to get up early

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has undertaken to get up early.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อันเดอเท้กเกน ทู เก็ต อั๊พ เอ๊อหลิ
คำแปล เขาได้รับปากแล้วว่า /He has undertaken จะตื่นนอนแต่เช้า /to get up early

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have undertaken to get up early.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันเดอเท้กเกน ทู เก็ต อั๊พ เอ๊อหลิ
คำแปล พวกเขาได้รับปากแล้วว่า /They have undertaken จะตื่นนอนแต่เช้า /to get up early

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is undertaking to get up early.
คำอ่าน ฮี อิส อันเดอเท้กกิง ทู เก็ต อั๊พ เอ๊อหลิ
คำแปล เขากำลังรับปากว่า /He is undertaking จะตื่นนอนแต่เช้า /to get up early

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will undertake to get up early.
คำอ่าน ฮี วิล อันเดอเท้ก ทู เก็ต อั๊พ เอ๊อหลิ
คำแปล เขาจะรับปากว่า /He will undertake จะตื่นนอนแต่เช้า /to get up early

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

assure /อัสชัว / รับปาก
promise /พร้อม หมิส /รับปาก
guarantee / แกแรนที / รับรอง
accept / แอ่คเซ็่บเพ่อะถึ / ยอมรับ