บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง understand understood understood เข้าใจ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

understand อันเดอสะแตน /understood อันเดอสะตู้ด / understood / อันเดอสะตู้ด / เข้าใจ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He understands your meaning.
คำอ่าน ฮี อันเดอสะแต๊นสึ ยัว มี้นนิง
คำแปล เขาเข้าใจ /He understands ความหมายของคุณ /your meaning

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They understand the new lessons rapidly.
คำอ่าน เด อันเดอสะแตน เดอะ นิว เล้สซันสึ แร้พปิดหลิ
คำแปล พวกเขาเข้าใจ /They understand บทเรียนใหม่ /the new lessons อย่างรวดเร็ว / rapidly

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค I understand him/you/her/they.
คำอ่าน ไอ อันเดอสะแตน ฮิม / ยู / เฮอ / เด
คำแปล ฉันเข้าใจ /I understand เขา /him หรือ คุณ / หรือ เธอ /you หรือ พวกเขา /her/they

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He understood your meaning.
คำอ่าน ฮี อันเดอสะตู้ด ยัว มี้นนิง
คำแปล เขาเข้าใจ /He understood ความหมายของคุณ /your meaning

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has understood your meaning.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อันเดอสะตู้ด ยัว มี้นนิง
คำแปล เขาได้เข้าใจ /He has understood ความหมายของคุณแล้ว /your meaning

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have understood your meaning.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันเดอสะตู้ด ยัว มี้นนิง
คำแปล พวกเขาได้เข้าใจ /He have understood ความหมายของคุณแล้ว /your meaning

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will understand you soon.
คำอ่าน ฮี วิล อันเดอสะแตน ยู ซูน
คำแปล เขาจะเข้าใจคุณ /He will understand you ในไม่ช้านี้ /soon

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

know /โนว/ เข้าใจ
see / ซี / รู้เรื่อง