บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง typewrite typewrote typewritten พิมพ์ดีด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

typewrite ไท้เพอะไร / typewrote ไท้เพอะโรด / typewritten ไท้เพอะริดเทน / พิมพ์ดีด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She typewrites very fast.
คำอ่าน ชี ไท้เพอะไร้สึ เวหริ แฟสสะถึ
คำแปล เธอพิมพ์ดีด/ She typewrites เร็วมาก /very fast.

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They typewrite the essay for me.
คำอ่าน เด ไท้เพอะ ไร ดิ เอ๊สเซ ฟอร มี
คำแปล พวกเขาพิมพ์ /They typewrite เรียงความให้ฉัน /the essay for me

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค I can typewrite both in Thai and English.
คำอ่าน ไอ แคน ไท้เพอะ ไร บ้อท อิน ไทย แอน อิ๊งลิชฉุ่
คำแปล ฉันสามารถพิมพ์ดีด /I can typewrite both in Thai and English ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ / both in Thai and English

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She typewrote very fast yesterday.
คำอ่าน ชี ไท้เพอะโร้ด เว้หริ แฟสสะถึ เย้สสะเตอเด
คำแปล เธอพิมพ์ดีด/ She typewrote เร็วมาก /very fast เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has typewritten documents already.
คำอ่าน ชี แฮ่ส ไท้เพอะริดเทน ด๊อกคิวเมนสึ ออลเร้ดดิ
คำแปล เธอได้พิมพ์ดีด/ She typewritten เอกสาร /documents เรียบร้อยแล้ว /already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have typewritten the essay for me.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ไท้เพอะริดเทน ดิ เอ๊สเซ ฟอร มี
คำแปล พวกเขาได้พิมพ์ /They have typewritten เรียงความให้ฉัน /the essay for me แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is typewritting the essay for me.
คำอ่าน ชี อิส ไท้เพอะ ไรติง ดิ เอ๊สเซ ฟอร มี
คำแปล เธอกำลังพิมพ์ /She is typewritting เรียงความให้ฉัน /the essay for me

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will typewrite the essay for me.
คำอ่าน ชี วิล ไท้เพอะไร ดิ เอ๊สเซ ฟอร มี
คำแปล เธอจะพิมพ์ /She will typewrite เรียงความให้ฉัน /the essay for me

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

type / ไท้เผ่อะ / พิมพ์ พิมพ์ดีด คีย์ /


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง string strung strung ร้อย สน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น