บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง resell resold resold ขายอีกรอบ ขายต่อ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

resell รีเซล resold รีโซล / resold รีโซล / ขายอีกรอบ ขายต่อ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค They resell the cooking courses online over the internet.
คำอ่าน เด รีเซล เดอะ คุ้กกิง คอสเสส ออนไลน โอเวอ ดิ อินเตอเน็ต
คำแปล พวกเขาขายต่อ/They resell คอร์สทำอาหารออนไลน์/ the cooking courses online ผ่านอินเตอร์เน็ต /over the internet จะเป็น การซื้อของคนอื่นมาแล้วก็นำมาขายต่อ

 

ประโยค He bought that house at the low price. But he resells at high price nowaday.
คำอ่าน ฮี บ้อท แด้ท เฮ้า แอ้ด เดอะ โล ไพร้ บั้ท ฮี รีเซลลสึ แอ้ด เดอะ ฮาย ไพร้ นาวอะเด
คำแปล เขาซื้อบ้านหลังนั้น /He bought that house ในราคาต่ำ /at the low price. แต่ปัจจุบันนี้เขาขายต่อ/ But he resells ในราคาสูง /at high price (ราคาบ้านแพงขึ้น)

 

ประโยค He resells the house at a low price. Because he needs money to repay the loans.
คำอ่าน ฮี รีเซลลสึ เดอะ เฮ้า แอ้ด อะ โล ไพร้ บีคอส ฮี นี้ดสึ มอนหนิ ทู รีเพ เดอะ โลนสึ
คำแปล เขาขายต่อ /He resells บ้าน /the house ในราคาถูก /at a low price เพราะว่า /Because เขาต้องการเงิน/he needs money เพื่อ จ่ายคืนหนี้ หรือชำระหนี้ /to repay the loans

 

ประโยค He resells that car to his sister.
คำอ่าน ฮี รีเซลลสึ แด้ด คาร ทู ฮิส ซิสเตอ
คำแปล เขาขายต่อ /He resells รถคันนั้น /that car ให้น้องสาวของเขา/to his sister

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He resold the house at a low price. He needed the money.
คำอ่าน ฮี รีโซล เดอะ เฮ้า แอ้ท อะ โล ไพร้. ฮี นีดดิด เดอะ มอนหนิ
คำแปล เขาขายต่อ/ He resold บ้าน /the house ในราคาถูก/ at a low price เขาจำเป็นต้องใช้เงิน /He needed the money

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had resold the house at a low price. He needed the money.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด รีโซล เดอะ เฮ้า แอ้ท อะ โล ไพร้. ฮี นีดดิด เดอะ มอนหนิ
คำแปล เขาได้ขายต่อ/ He had resold บ้าน /the house ในราคาถูก/ at a low price เขาจำเป็นต้องใช้เงิน /He needed the money

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is reselling the house at a low price. Because he needs money to repay the loans.
คำอ่าน ฮี อิส รีเซลลิง เดอะ เฮ้า แอ้ด อะ โล ไพร้ บีคอส ฮี นี้ดสึ มอนหนิ ทู รีเพ เดอะ โลนสึ
คำแปล เขากำลังขายต่อ /He is reselling บ้าน /the house ในราคาถูก /at a low price เพราะว่า /Because เขาต้องการเงิน/he needs money เพื่อจ่ายคืนหนี้ หรือชำระหนี้ /to repay the loans

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will resell the house at a low price. Because he needs money to repay the loans.
คำอ่าน ฮี วิล รีเซลล เดอะ เฮ้า แอ้ด อะ โล ไพร้ บีคอส ฮี นี้ดสึ มอนหนิ ทู รีเพ เดอะ โลนสึ
คำแปล เขาจะขายต่อ /He will resell บ้าน /the house ในราคาถูก /at a low price เพราะว่า /Because เขาต้องการเงิน/he needs money เพื่อจ่ายคืนหนี้ หรือชำระหนี้ /to repay the loans

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sell /เซล /ขาย