พาเนลเป็นแถบเครื่องมือเล็กๆ ซึ่งปกติจะอยู่ด้านขวามือในหน้าจอโปรแกรม ซึ่งจะรวมเครื่องมือ ย่อยๆ ไว้ด้วยกัน สำหรับการเรียกใช้งานด้านต่างๆ เช่น CSS, Application,Files เป็นต้น
1. การเรียกใช้งานให้คลิก Windows
2. คลิกชื่อพาเนลที่ต้องการ เช่น CSS, Layer, Behaviors
3. การซ่อนเครื่องมือพาเนลก็คลิกเอาถูกออก
4. หรือกดปุ่ม F4 เพื่อซ่อนเครื่องมือ