ใช้งานพาเนลต่างๆ ใน Dreamweaver CS3


1. คลิกเปิดเมนูย่อยแสดงรายการคำสั่ง
2. คลิกที่ชื่อเครื่องมือ เช่น Files เพื่อซ่อนหรือแสดงเครื่องมือ
3. ชี้ที่กริปเปอร์กดค้างไว้ แล้วลากย้ายตำแหน่งไปด้านบนหรือด้านล่าง
4. ลากย้ายออกไปด้านนอกก็ได้
5. หรือลากย้ายกลับไปไว้ตำแหน่งเดิม