จัดการกับไม้บรรทัด เส้นกริดไลน์ เส้นไกด์ไลน์ใน Dreamweaver CS3


เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การจัดวางข้อมูล ภาพ ข้อความในเว็บเพจทำได้ง่าย และเป็นระเบียบ
1. คลิกเมนู View
2. คลิก Ruler>>Show เพื่อแสดงไม้บรรทัด
3. คลิก Grid>>Show เพื่อแสดงเส้นกริด
4. หรือคลิก Guides>>Show เพื่อแสดงเส้นไกด์ไลน์