เป็นการกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์จริงๆ บนอินเตอร์เน็ต สำหรับท่านใดที่ได้ลงทะเบียน ขอฟรีเว็บไซต์กับ kmancity จะกำหนดค่าตามนี้ ส่วนท่านใดที่เช่าพื้นที่หรือขอฟรีพื้นที่เว็บไซต์ที่อื่นก็กำหนด ค่าตามที่ได้มาจากผู้ให้บริการซึ่งก็ไม่ต่างไปจากนี้
1. คลิก Remote Info
2. คลิกเลือกค่า Access = FTP
3. ค่า FTP host = ftp.kmancity.com
4. ค่า Host Directory = / (ฟรีเว็บไซต์ที่ kmancity จะใช้ / เป็นโฟลเดอร์หลักของเว็บไซต์ส่วน ฟรีเว็บไซต์ที่อื่นหรือการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ จะนิยมใช้ชื่ออื่นเช่น public_html, htdocs, htmldocs, www เป็นต้น
5. ค่า Login หรือ Username ก็พิมพ์ลงไป
6. รหัสผ่านหรือ Password ก็พิมพ์ลงไป
7. คลิกติ๊กถูก Use Passive FTP สำหรับเซิร์ฟเวอร์บางทีที่ต้องอัพโหลดผ่านไฟร์วอลล์
8. คลิกปุ่ม Test เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ
9. ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ ก็จะแสดงกรอบข้อความดังตัวอย่าง ก็คลิก OK ปิดกรอบข้อความ
10. ถ้าเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ในข้อที่ 7 คลิกเอาถูกออก แล้วลองคลิกปุ่ม Test อีกครั้ง