การสร้างเว็บเพจสไตล์ PHP และได้ติดตั้งโปรแกรม Appserv เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เราจะสามารถทดสอบการทำงานได้เหมือนกับการทดสอบบนอินเตอร์เน็ตจริงๆ
1. คลิก Testing Server
2. คลิกเลือก PHP MySQL
3. คลิกเลือก Local/Network
4. Testing server folder คลิกปุ่ม Browse ไปเลือก pasakresort ที่เป็นโฟลเดอร์หลักของเว็บ ไซต์ของเรา
5. URL Prefix พิมพ์ http://localhost/pasakresort เป็นการระบุตำแหน่งเก็บไฟล์เว็บเพจหลัก ของเว็บไซต์ในเครื่องของเราเอง
6. คลิกปุ่ม OK