ทำความรู้จักพาเนล Files ใน Dreamweaver CS3


เป็นแถบเครื่องมือไว้จัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์ เมื่อสร้างเว็บเพจก็จะได้ไฟล์ต่างๆ ส่วนโฟลเดอร์ ไว้แยกเก็บไฟล์เว็บเพจหรือไฟล์ชนิดอื่น ให้เป็นระเบียบ
1. คลิกเลือก Site ที่ต้องการใช้งาน
2. รายชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ภายในเว็บไซท์
3. คลิกปุ่ม + เพื่อแสดงชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์ย่อย คลิก - เพื่อซ่อน
4. รายชื่อไฟล์ภายในโฟลเดอร์ที่ถูกคลิกเลือก
5. ไฟล์เว็บเพจ เช่น htm, html, php, asp จะเป็นไฟล์เว็บเพจ เป็นข้อความ
6. ไฟล์ jpg, gif จะเป็นไฟล์ภาพประกอบในเว็บเพจ เนื้อหาในเว็บเพจที่เป็นข้อความและไฟล์ภาพ ประกอบจะแยกกัน เวลานำไปใช้งาน ก็ต้องเอาไปใช้ทั้งไฟล์เว็บเพจและไฟล์รูปภาพ