การสร้างเว็บเพจใหม่ใน Dreamweaver CS3


ในเว็บไซท์จะมีเว็บเพจเป็นส่วนประกอบ อาจมีเว็บเพจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้สร้างเว็บไซท์ ต้องการนำเสนอ
1. ชี้ลูกศรที่โฟลเดอร์หลัก เช่น Site siamebook เป็นการระบุว่าเราจะสร้างไว้ในนี้ แล้วคลิกปุ่มขวา ของเมาส์ เรียกคำสั่งลัด
2. ชี้และคลิกปุ่มซ้ายที่ New File เพื่อสร้างไฟล์เว็บเพจใหม่
3. จะปรากฏไฟล์ชื่อ Untitled.html ให้พิมพ์ชื่อเว็บเพจตามต้องการ เช่น test01.php พิมพ์ชื่อ เสร็จแล้วกด Enter

 

หลายๆ คนอาจนึกไม่ออกว่าจะตั้งชื่อเว็บเพจอย่างไรดี ก็ให้พิจารณาที่ลักษณะของเว็บเพจที่ทำอยู่ ถ้าเป็นเว็บเพจที่เก็บข้อมูลการนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัทอาจตั้งชื่อว่า aboutus.htm หรือ aboutus.php หรือ aboutus.asp คำว่า aboutus เป็นชื่อเว็บเพจหรือชื่อไฟล์นั่นเอง ส่วน จุด แล้วตามด้วย htm, php หรือ asp เป็นนามสกุลของไฟล์ จะใช้นามสกุลแบบใด ก็พิจารณาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการ ใช้บริการ ในที่นี้จะเป็นการสร้างเว็บไซท์แบบ PHP จึงใช้นามสกุล .php