จอคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะสามารถแสดงผลได้ที่ความละเอียดสูงเช่น 1024x768 การออกแบบเว็บ เพจจึงต้องคำนึกถึงขนาดของจอคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมด้วย การออกแบบเว็บเพจที่มีหน้าใหญ่เกินไป ก็จะ ทำให้ผู้เข้าชมต้องเลื่อนจอเพื่ออ่านข้อมูล ถ้าเล็กเกินไปก็ไม่พอดีกับหน้าจอ
1. จอคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ตอนนี้รองรับไม่น้อยกว่า 1024 x 768 Pixels (กว้าง x สูง)
2. การกำหนดขนาดของเว็บเพจ ถ้าเล็กเกินไปเช่น 800 x 600 ภาพจะไม่เต็มจอ
3. เว็บเพจขนาด 1024 x 768 Pixels ภาพก็จะเต็มจอพอดี
4. แต่เป็นเรื่องที่เดายากว่า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ใช้จอภาพที่ขนาดเท่าใด ก็อาจจะระบุในเว็บเพจลงไป เลยว่า เว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสำหรับหน้าจอที่สามารถแสดงผลที่ความละเอียดเท่าใดบ้าง เป็นต้น