การเว้นวรรคขณะพิมพ์ข้อความ
1. พิมพ์ข้อความ
2. กด Space Bar หนึ่งครั้ง เพื่อเว้นวรรค 1 ตัวอักษร
3. กด Ctrl + Shift ค้างไว้ แล้วกด Space Bar ไปเรื่อยๆ เพื่อเว้นวรรคมากกว่า 1 ตัวอักษร