ลักษณะของลิ้งค์แบบต่างๆ ใน Dreamweaver CS3
1. เป็นข้อความ อาจเป็นหัวข้อหรือข้อความใดๆ
2. เป็นปุ่มให้คลิก
3. เป็นภาพให้คลิก
4. ภาพเคลื่อนไหวที่เป็นลิงค์ให้คลิก อาจเป็นภาพแบบ Gif หรือ Flash
5. แบนเนอร์โฆษณา ส่วนใหญ่จะเน้นภาพเคลื่อนไหว อาจมีเสียงประกอบด้วย เมื่อคลิกก็จะ ลิงค์ไปหาเว็บเพจที่เป็นหน้าโฆษณา
6. ลิงค์แบบ Drop Down Menu การใช้ลิงค์แบบนี้จะช่วยประหยัดพื้นที่
7. ลิงค์แบบ Popup เมนูโผล่ขึ้นมา
8. ลิงค์แบบใดก็ตาม เมื่อคลิกก็จะปรากฏหน้าใหม่ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ